190 700 2

BNSC HCC

Địa chỉ: 354/82A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại: 028.667.661.48 - 667.661.49    Fax: 028.3842.8164

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng:
028.667.661.48 - 667.661.49

Hotline: 0966.966.455

Download

Dự kiến 22/8/2013, Sở Xây dựng Tiền Giang sẽ cung cấp Đơn giá XDCT phần Xây dựng và Lắp đặt năm 2013

Trên cơ sở Định mức dự toán XDCT - phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) kèm theo quyết định số 1172/QĐ-BXD và Định mức dự toán XDCT - phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) kèm theo quyết định số 1173/QĐ-BXD. Ngày 26/7/2013, Sở Xây dựng Tiền Giang đã quyết định công bố Đơn giá XDCT - phần Xây dựng và Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) theo quyết định số 79/QĐ-SXD.

79-QD-SXD TienGiang

Trong bộ Đơn giá XDCT này:

- Bảng giá vật liệu lập theo bảng giá vật liệu đến hiện trường xây dựng có trong Đơn giá XDCT (phần Xây dựng và Lắp đặt) đã được UBND tỉnh Tiền Giang công bố kèm theo công văn số 381/UBND-CN và 382/UBND-CN ngày 22/01/2008.

- Bảng lương công nhân xây dựng lập theo bảng lương có trong Đơn giá XDCT (phần Xây dựng và Lắp đặt) đã được UBND tỉnh Tiền Giang công bố kèm theo công văn số 381/UBND-CN ngày 22/01/2008 (bảng lương A.1.8 nhóm I,II với mức lương tối thiểu 350.000 đồng)

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công lập theo đơn giá đã được công bố kèm theo công văn số 382/UBND-CN ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang và Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công XDCT.

Như vậy tại thời điểm tháng 8/2013, ngoài tỉnh Tiền Giang thì các tỉnh khác như Bình Dương, Sóc Trăng  (hoặc trước đó là Đồng ThápLong An, Hậu Giang,...) cũng đã ban hành Đơn giá XDCT. Những bộ Đơn giá này đã được Công ty TNHH phần mềm xây dựng Bắc Nam hoàn thành việc cập nhật vào trong dữ liệu phục vụ việc sử dụng phần mềm Dự toán Bắc Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật, xin gửi email về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Trên cơ sở đó, phòng Dữ liệu và SX phần mềm sẽ gửi lại file dữ liệu đơn giá mới. 

Ngày 08/8/2013, UBND tỉnh Bình Dương công bố bộ Đơn giá XDCT

Ngày 08/8/2013, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sửa đổi và bổ sung).

Cong bo Don gia XDCT BinhDuong2013 1

Cong bo Don gia XDCT BinhDuong2013 2

 

Bộ Đơn giá XDCT trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quyết định trên được lập trên cơ sở Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 và Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc công bố Định mức dự toán XDCT của Bộ Xây dựng.

Trong bộ đơn giá này, chi phí vật liệu dựa theo Công bố số 61/CBLS-STC-SXD ngày 10/10/2011 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011. Đối với chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu vùng I (mức 2.000.000 đồng/tháng) theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

Toàn bộ nội dung của bộ Đơn giá XDCT này đã được Công ty Bắc Nam triển khai nhập vào cơ sở dữ liệu phục vụ cho phần mềm Dự toán Bắc Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu cần sử dụng, xin gửi email về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để Phòng Dữ liệu & SX phần mềm sẽ gửi lại file dữ liệu theo địa chỉ email khách hàng.

Dự kiến từ ngày 19/8/2013, Sở Xây dựng Sóc Trăng sẽ cung cấp Đơn giá XDCT mới ban hành

Ngày 17/7/2013, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký các quyết định:

- Quyết định số 674/QĐHC-CTUUBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng, tỉnh Sóc Trăng

- Quyết định số 671/QĐHC-CTUUBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt, tỉnh Sóc Trăng

- Quyết định số 672/QĐHC-CTUUBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa, tỉnh Sóc Trăng

Dongia Soctrangt

Theo đó, chi phí vật liệu trong Đơn giá được xác định theo Công bố số 10/SXD-CSXD ngày 05/11/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2012. Riêng chi phí nhân công trong Đơn giá được tính với mức lương tối thiểu vùng IV (mức 1.650.000 đồng/tháng) theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

Dự kiến từ ngày 19/8/2013, Sở Xây dựng Sóc Trăng sẽ cung cấp các bộ Đơn giá cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Các bộ Đơn giá này đã được Công ty TNHH Phần mềm xây dựng cập nhật vào cơ sở dữ liệu (là các file Excel) để sử dụng trong phần mềm Dự toán Bắc Nam.

Các khách hàng của công ty có nhu cầu cập nhật, xin gửi email về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Trên cơ sở đó, Phòng Dữ liệu & sản xuất phần mềm sẽ gửi lại file dữ liệu đến địa chỉ email của khách hàng.

UBND tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn điều chỉnh dự toán

Theo trang Công báo của tỉnh Ninh Thuận, ngày 18/01/2013, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định số 01 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2

Theo văn bản này, việc điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công phụ thuộc vào từng khu vực trên địa bàn nơi có công trình. Đồng thời, phụ thuộc vào việc áp dụng từng bộ đơn giá có mức lương tối thiểu khác nhau.

Xem chi tiết nội dung, tải tại đây

UBND tỉnh Bình Thuận hướng dẫn thực hiện hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công

Ngày 26/7/2013, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản số 2943/UBND-ĐTQH về việc thực hiện hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do điều chỉnh mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

2

Theo văn bản này, việc điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công phụ thuộc vào từng khu vực trên địa bàn nơi có công trình. Đồng thời, phụ thuộc vào việc áp dụng từng bộ đơn giá có mức lương tối thiểu khác nhau.

Xem chi tiết nội dung, tải tại đây.

UBND tỉnh Tây Ninh hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Ngày 09/7/2013, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành văn bản số 1484/HD-UBND về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

2

Theo văn bản này, đối với chi phí nhân công được điều chỉnh theo hệ số phụ thuộc vào từng khu vực nơi có công trình. Riêng đối với chi phí máy thi công, kể từ ngày hướng dẫn này có hiệu lực, chi phí máy thi công được tính trực tiếp trong hồ sơ dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá xa máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Xem chi tiết nội dung, tải tại đây.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công

Ngày 25/4/2013, Sở Xây dựng Kiên Giang đã ban hành văn bản số 298/SXD-XDCB hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP.

2

Theo văn bản này, mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại thành phố Rạch Giá, chi phí nhân công được lập trên cơ sở mức lương tối thiểu  vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ vẫn còn phù hợp. Tóm lại, không thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu  vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP.

Chi tiết văn bản, xem tại đây tại đây.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai hướng dẫn điều chỉnh dự toán

Ngày 31/01/2013, Sở Xây dựng Đồng Nai đã ban hành văn bản số 255/HD-SXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2

Theo văn bản này, việc điều chỉnh dự toán các công trình phụ thuộc vào từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực 1 gồm thành phố Biên Hòa và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom. Khu vực 2 gồm thị xã Long Khánh, huyện Định Quán, Xuân Lộc. Khu vực 3 gồm huyện Tân Phú, Thống Nhất, Cẩm Mỹ. Ngoài việc điều chỉnh theo từng khu vực nơi có công trình, còn phụ thuộc vào loại công trình thi công xây dựng.

Chi tiết văn bản, xem tại đây.

Tin HOT

Bắc Nam trên Facebook

Trang nội bộWebsite tham khảo

logo KTXD

dien dan ketcau 1 

cuc ban quyen tac gia

 

teamviewer

Liên kết Website

Thống kê truy cập

2438293
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tất cả
475
1103
3070
2438293

Đang Online:
0 thành viên
43 khách