190 700 2

BNSC HCC

Địa chỉ: 354/82A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại: 028.667.661.48 - 667.661.49    Fax: 028.3842.8164

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng:
028.667.661.48 - 667.661.49

Hotline: 0966.966.455

Tin chuyên ngành

Chính thức tăng mức lương tối thiểu chung

Theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ về việc Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Như vậy, mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu chung sẽ chính thức tăng 100.000 đồng kể từ ngày 01/7/2013.

cong trinh xay dung

Như vậy, tiền lương làm căn cứ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước và tiền lương làm căn cứ đóng BHYT sẽ thực hiện theo mức 1.150.000 đồng/tháng.

Nghị định 66/2013/NĐ-CP ban hành ngày 27/6/2013 thay thế Nghị định 31/2012/NĐ-CP ban hành ngày 12/4/2012 về việc quy định mức lương tối thiểu chung.

Click chuột vào đây để tải văn bản này.

 

(28/6/2013)

 

Thành lập Tổ công tác hoàn thiện hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình

DMXDCT1

Ngày 17/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 590/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác hoàn thiện hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Trần Hồng Mai: Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng - Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Quyết Thắng: Trưởng phòng Chỉ tiêu, Định mức Kinh Tế - Kỹ thuật - Viện Kinh tế xây dựng - Tổ phó.

3. Ông Nguyễn Anh Khoa: Phụ trách phòng Kinh tế Đô thị & Hạ tầng kỹ thuật - Viện Kinh tế xây dựng - Tổ phó

4. Ông Hà Đức Thắng: Chuyên viên chính Vụ Kinh tế xây dựng - Tổ phó.

5. Ông Hồ Ngọc Sơn: Chuyên viên chính Vụ Kinh tế xây dựng - Tổ phó.

6. Ông Nguyễn Thanh Bình : Phó Trưởng phòng Chỉ tiêu, Định mức Kinh tế - Kỹ thuật - Viện Kinh tế xây dựng - Tổ phó.

7. Ông Hà Tấn Trường: Phó Trưởng phòng Chỉ tiêu, Định mức Kinh tế - Kỹ thuật - Viện Kinh tế xây dựng - Thành viên.

8. Ông Lê Sỹ Tiến: Phó Trưởng phòng Chỉ tiêu, Định mức Kinh tế - Kỹ thuật - Viện Kinh tế xây dựng - Thành viên.

9. Ông Nguyễn Văn Đoàn: Nghiên cứu viên Phòng Chỉ tiêu, Định mức - Kinh tế Kỹ thuật - Viện Kinh tế xây dựng - Thành viên.

10. Ông Thân Văn Hoàng: Nghiên cứu viên Phòng Chỉ tiêu, Định mức Kinh tế - Kỹ thuật - Viện Kinh tế xây dựng - Thành viên.

11. Ông Nguyễn Tấn Vinh: Trưởng phòng Giá và thị trường xây dựng - Viện Kinh tế xây dựng - Thành viên.

12. Ông Vũ Ngọc Phương: Nghiên cứu viên Phòng Giá và thị trường xây dựng - Viện Kinh tế xây dựng - Thành viên.

13. Ông Phạm Trọng Đoàn: Nghiên cứu viên Phòng Kinh tế Đô thị & Hạ tầng kỹ thuật - Viện Kinh tế xây dựng - Thành viên.

14. Bà Nguyễn Thị Nhị : Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng - Thành viên.

15. Ông Nguyễn Bắc Thủy: Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng - Thành viên.

16. Ông Vũ Quốc Trọng: Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng - Thành viên.

17. Bà Nguyễn Thùy Lê: Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng - Thành viên.

Nhiệm vụ của Tổ công tác

Tổ chức triển khai thực hiện hoàn thiện hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm: Phần xây dựng; Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình; Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; Sửa chữa công trình xây dựng và khảo sát xây dựng.

Công việc tại khoản 1 Điều này được thực hiện thường xuyên với định kỳ từng năm để báo cáo Bộ quyết định công bố sửa đổi, điều chỉnh hao phí các công tác đã được định mức (cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp tổ chức thi công thực tế đang sử dụng) và bổ sung định mức dự toán các công tác sử dụng vật liệu, công nghệ xây dựng mới.

Xây dựng kế hoạch nội dung, thời gian, tổ chức phân công thực hiện bảo đảm đúng yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Kinh phí thực hiện: Giao Viện Kinh tế xây dựng chủ trì, phối hợp với các Vụ: Kinh tế xây dựng, Kế hoạch Tài chính xác định dự toán chi phí cần thiết để thực hiện công việc tại khoản 1, 2 Điều 2 của quyết định này trình Bộ phê duyệt bổ sung vào kinh phí hoạt động thường xuyên được ngân sách Nhà nước cấp hàng năm cho Viện Kinh tế xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 590/QĐ-BXD

(http://www.moc.gov.vn/web/guest/trang-chi-tiet?p_p_id=vcmsviewcontent_INSTANCE_Z2jG&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=3&_vcmsviewcontent_INSTANCE_Z2jG_struts_action=%2Fvcmsviewcontent%2Fview&categoryId=166355&articleId=184726)

 

Hiệu chỉnh Đơn giá chuyên ngành Đường dây và Trạm biến áp

Ngày 14/5/2013, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 4167/BCT-TCNL về việc công bố hiệu chỉnh Đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp công trình Đường dây và Trạm biến áp. Các danh mục Đơn giá kèm theo văn bản này thay thế các nội dung tương ứng đã được công bố kèm theo các các văn bản số 7606/BCT-NL ngày 05/8/2009 và văn bản số 8001/BCT-NL ngày 29/8/2011 của Bộ Công Thương.
duongday trambienap

Việc điều chỉnh Đơn giá xây lắp công trình Đường dây và Trạm biến áp là để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, do trong thời gian qua giá cả các loại vật liệu xây dựng, thiết bị điện biến động theo thị trường; mức lương tối thiểu cho người lao động theo từng vùng cũng được tăng lên.

Căn cứ Đơn giá hiệu chỉnh được công bố này, các chủ đầu tư áp dụng, vận dụng để lập, phê duyệt dự toán và thanh toán nghiệm thu xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp hoàn thành cho phù hợp với tình hình thực tế. Đối với các khối lượng xây lắp đường dây và trạm biến áp đã được nghiệm thu, thanh quyết toán thì không áp dụng đơn giá hiệu chỉnh được công bố tại văn bản trên. Nội dung văn bản hiệu chỉnh xem  tại đây.

Trên cơ sở đó, phòng Dữ liệu của Công ty Bắc Nam đã cập nhật đầy đủ các nội dung hiệu chỉnh vào cơ sơ dữ liệu của phần mềm. Khách hàng có nhu cầu cập nhật, xin gửi thư về địa chỉ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="outline: none; color: #0565a7; text-decoration: none; font-size: 16px;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Khi nhận được thư, chúng tôi sẽ gửi dữ liệu theo yêu cầu.

Bình Dương đính chính Đơn giá XDCT phần Xây dựng và phần Lắp đặt

Ngày 03/4/2013, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định số 806/QĐ-UBND về việc Công bố đính chính Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Bình Dương phần Xây dựng và phần Lắp đặt. 

dinh chinh

Quyết định trên đính chính các văn bản sau:

1. Bộ Đơn giá XDCT trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Phần Xây dựng, được công bố kèm theo quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương.

2. Bộ Đơn giá XDCT trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Phần Lắp đặt, được công bố kèm theo quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương.

Trên cơ sở đó, phòng Dữ liệu của Công ty Bắc Nam đã cập nhật đầy đủ các nội dung đính chính vào cơ sơ dữ liệu của phần mềm. Dữ liệu mới được đặt trong thư mục BinhDuong_2011dc. Khách hàng có nhu cầu cập nhật, xin gửi thư về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Khi nhận được thư, chúng tôi sẽ gửi dữ liệu theo yêu cầu.

Bộ Xây dựng công bố Định mức mới 1172 và 1173

Ngày 26/12/2012, Bộ Xây dựng đã ra quyết định số 1172/QĐ-BXD về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây dựng (gọi tắt là Định mức 1172) và quyết định số 1173/QĐ-BXD về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Lắp đặt (gọi tắt là Định mức 1173).

dmdt 1172

dmdt 1173

Nội dung Định mức 1172 tập trung việc sửa đổi và bổ sung vào 04 chương của Định mức XDCT phần Xây dựng theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 (gọi tắt là ĐỊnh mức 1776). Cụ thể:

- Chương 3: Công tác Đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

- Chương 6: Công tác Bê tông tại chỗ

- Chương 7: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

- Chương 10: Công tác làm trần, làm mái và các công tác hoàn thiện khác

Nội dung Định mức 1173 tập trung việc sửa đổi và bổ sung vào 02 chương của Định mức XDCT phần Lắp đặt theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 (gọi tắt là ĐỊnh mức 1777). Cụ thể:

- Chương 1: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình

- Chương 2: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng

Như vậy, các tập Định mức này được áp dụng để lập Đơn giá XDCT, làm cơ sở xác định Dự toán chi phí xây dựng; Tổng mức đầu tư XDCT và quản lý chi phí ĐTXDCT.

Ngay sau khi Bộ Xây dựng ban hành các Định mức 1172 và 1173, Công ty TNHH Phần mềm xây dựng Bắc Nam đã kịp thời cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu phần mềm dự toán. Qua việc này, một lần nữa khẳng định rõ thêm các cam kết của công ty Bắc Nam luôn hướng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trước/sau bán hàng.

Lấn cấn quản lý chất lượng công trình

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng (thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP, Nghị định 49/2008/NĐ-CP) có hiệu lực từ 15-4-2013 được kỳ vọng làm thay đổi, giúp quá trình quản lý đầu tư chặt chẽ, tăng cường vai trò của nhà nước, tránh thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành, Nghị định (NĐ) mới về quản lý chất lượng công trình đang kéo dài thời gian thiết kế của chủ đầu tư cũng như những đơn vị tham gia hoạt động đầu tư xây dựng và gây lúng túng cho cả cơ quan quản lý nhà nước.

    Tăng thủ tục, thời gian

Theo Bộ Xây dựng, trước đây vai trò của nhà nước về quản lý chất lượng công trình rất mờ nhạt, các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương chưa có cơ chế để vào cuộc thực hiện tiền kiểm mà chủ yếu vẫn là kiểm tra sau khi sự việc đã rồi, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đầu tư. NĐ 15 được ban hành với việc nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước (QLNN). Theo đó, các cơ quan QLNN phải thẩm tra chất lượng các đồ án thiết kế kỹ thuật. Còn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải thẩm tra cả chi phí xây dựng, thay vì trước đây chỉ giao chủ đầu tư làm nhiệm vụ này. 

sggp1

(Cơ quan quản lý nhà nước hiện phải thẩm tra chất lượng các đồ án thiết kế kỹ thuật.

Trong ảnh: Một công trình xây dựng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7. Ảnh: HUY ANH)

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Hiệp, thành viên BCH Tổng hội Xây dựng Việt Nam, quy định này đã trở lại những quy định cũ trước đây, sau khi công việc này được xã hội hóa thì NĐ mới về quản lý chất lượng công trình quy định cơ quan QLNN “gánh” trở lại việc này, trong khi trách nhiệm lại không rõ ràng và tính khả thi khi triển khai chưa cao. PGS-TS Nguyễn Văn Hiệp phân tích thêm: Các cơ quan QLNN từ 2004 đến nay đã không còn thực hiện nhiệm vụ này nên các chuyên viên hiện có chắc chắn không đủ năng lực, kinh nghiệm. Từ đó dẫn đến việc tuyển dụng thêm biên chế công chức nhiều chuyên ngành khác nhau (kết cấu, điện, cơ, kinh tế xây dựng…). Như vậy, bộ máy công chức hành chính nhà nước tăng lên, tăng cả thủ tục hành chính. 

KS Nguyễn Văn Đực, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tân, cũng cho rằng, với số lượng hồ sơ xây dựng quá nhiều hiện nay, nhất là các đô thị lớn, Bộ Xây dựng và các sở xây dựng không thể thẩm tra hết trong thời gian 40 ngày đối với công trình cấp 1 và dưới 30 ngày đối với các công trình còn lại theo quy định tại NĐ mới. “Vì thế sẽ gây khó khăn và kéo dài thời gian xin phép xây dựng, không ích lợi gì cho việc quản lý bảo đảm chất lượng công trình, từ đó dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu” - KS Nguyễn Văn Đực nhận định. Theo KS Nguyễn Văn Đực, trước mắt, cơ quan QLNN chỉ thẩm tra thiết kế các công trình vốn ngân sách nhà nước và nên để tư nhân chịu trách nhiệm về các công trình của mình hoặc tự chọn đơn vị tư vấn thẩm tra. Việc thẩm tra thiết kế cần được xã hội hóa.

Ông Quách Hồng Tuyến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cũng thừa nhận, mỗi năm TPHCM có đến 30.000 công trình nhà ở quy mô từ 3 tầng hoặc diện tích từ 250m² trở lên buộc Sở Xây dựng phải thẩm tra thiết kế kỹ thuật. “Không Sở Xây dựng nào làm nổi, cán bộ, công chức cũng không đủ thời gian để làm, chưa kể chuyên môn hạn chế. Nhà nước chỉ nên quản lý về quy hoạch, an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy... và để các công ty tư vấn thiết kế làm công việc này” - ông Tuyến nói.

    Dễ phát sinh nhũng nhiễu

Một vấn đề rất được xã hội quan tâm là năng lực thẩm tra thiết kế của cán bộ cơ quan QLNN. Đơn vị, cá nhân thiết kế phải có năng lực, tức cần phải có giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Vậy cán bộ thẩm tra có cần giấy phép hành nghề hay không? KS Nguyễn Văn Đực cho rằng, những người thẩm tra phải giỏi và có kinh nghiệm, từng trải hơn thì mới đủ năng lực thẩm tra thiết kế. Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng làm sao có đủ người đáp ứng nhu cầu này? 

NĐ mới cũng quy định nếu cơ quan QLNN không đủ năng lực thẩm tra thì được phép chỉ định (thuê) tư vấn khác thực hiện. Như vậy, khi triển khai sẽ chỉ định đơn vị tư vấn thẩm tra, hay lại phải đấu thầu. Lúc đó, đơn vị nào tổ chức đấu thầu? Kết quả đấu thầu đơn vị nào duyệt, để chủ đầu tư (hay đơn vị QLNN đó) ký hợp đồng để triển khai thẩm tra? Đối với những công trình quan trọng, có kỹ thuật phức tạp, công nghệ mới, những nhà tư vấn chuyên nghiệp, thậm chí tư vấn nước ngoài mới đủ năng lực thẩm tra. Vậy việc tìm nhà tư vấn phù hợp, do phía nào đề xuất? “Nên để xã hội tham gia trọn vẹn công việc thẩm tra, vì đây là loại hình dịch vụ tư vấn, được pháp luật quy định”, PS-TS Nguyễn Văn Hiệp đề nghị. Về việc này, KS Nguyễn Văn Đực cho rằng, một số công trình được chỉ định đơn vị tư vấn thẩm tra dễ phát sinh tiêu cực vì sẽ có những công ty “sân sau” của một số cán bộ thẩm tra được chỉ định. Theo KS Nguyễn Văn Đực, cần lập hội đồng kỹ thuật và mời một số chuyên gia uy tín và các hội đoàn nghề nghiệp có năng lực, chuyên môn thẩm tra thì chắc chắn sẽ hiệu quả và hạn chế tiêu cực.

MINH HUY (http://www.sggp.org.vn/xaydungdiaoc/2013/5/317688/)

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

cong trinh xay dung

Ngày 02/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 551/BXD-KTXD hướng dẫn Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình như sau:

Việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP phải dựa trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực thuộc các địa phương để xác định hệ số điều chỉnh chi phí nhân công cho phù hợp, cụ thể:

1. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cở sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ đã phù hợp với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì không điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP.

2. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cở sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ mà chưa phù hợp (thấp hơn) so với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP, các địa phương tính toán, xác định và quyết định việc công bố các hệ số điều chỉnh mức chi phí nhân công cho phù hợp với từng khu vực của địa phương mình quản lý.

(Nguồn: Website Bộ Xây dựng)

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nghị định gồm 8 chương, 48 điều quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thụ công trình xây dựng; quy định về quản lý an toàn, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng, khai thác và sử dụng công trình xây dựng; quy định về bảo hành công trình xây dựng.

cong trinh xay dung

Nghị định này áp dụng với chủ đầu tư, nhà thầu trong nước và nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định có nêu các nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng; áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng; phân loại và phân cấp công trình xây dựng; công khai thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình; trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân giám sát khảo sát xây dựng...

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013 và thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, thay thế khoản 4 Điều 13, Điều 18 và Điều 30 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ. Quy định sử dụng thông tin về năng lực để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng tại Khoản 3 Điều 8 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2013.

Bộ Xây dựng hướng dẫn đối với các nội dung: Đăng ký và công bố thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, tổ chức và hoạt động của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng; quy định chi tiết các nội dung khác về quản lý chất lượng công trình và cấp sự cố công trình theo quy định của nghị định này...

Trong thời gian chưa ban hành các văn bản hướng dẫn về phân cấp các loại công trình xây dựng, cho phép tiếp tục áp dụng theo quy định hiện hành cho đến khi ban hành các quy định mới./.

(Theo website Bộ Xây dựng.)

Tin HOT

Bắc Nam trên Facebook

Trang nội bộ



Website tham khảo

logo KTXD

dien dan ketcau 1 

cuc ban quyen tac gia

 

teamviewer

Liên kết Website

Thống kê truy cập

2622507
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tất cả
506
645
1151
2622507

Đang Online:
0 thành viên
37 khách