190 700 2

Địa chỉ: 354/82A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại: 028.667.661.48 - 667.661.49    Fax: 028.3842.8164

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng:
028.667.661.48 - 667.661.49

Hotline: 0966.966.455

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các bộ Đơn giá xây dựng năm 2016

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký các quyết định:

-    - Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

-    - Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  - Phần Lắt đặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

-    - Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  - Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

-     - Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc công bố các bộ Đơn giá dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Những bộ đơn giá xây dựng này được Sở Xây dựng Đồng Nai giao Công ty Bắc Nam (BNSC) là đơn vị tư vấn thực hiện. Công cụ tính toán các bộ đơn giá này là phần mềm DỰ TOÁN BNSC. Hiệu lực áp dụng của các bộ đơn giá kể từ ngày 20/6/2016.

Hiện các bộ đơn giá đang trong quá trình in ấn và sẽ sớm được Công ty Bắc Nam (BNSC) bàn giao cho Sở Xây dựng. Trên cơ sở đó, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua các bộ đơn giá này sẽ được Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp.

Đối với các khách hàng đang sử dụng phần mềm Dự toán BNSC sẽ được cập nhật dữ liệu miễn phí sau khi Sở Xây dựng Đồng Nai phát hành rộng rãi các bộ đơn giá. Phần mềm Dự toán BNSC trực tiếp lập các bộ Đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2016 cũng như các bộ Đơn giá mới của thành phố Hồ Chí Minh (theo quyết định 3384); Bình Thuận; Ninh Thuận; Đắk Lắk; Kon Tum;…). Ngoài ra, đây cũng là phần mềm đang được Sở Xây dựng Đồng Nai, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh và hầu hết các Sở Xây dựng khu vực phía Nam tin dùng để thẩm định Dự toán theo quy định của Luật Xây dựng 2014 (xem danh sách tại đây).

Nhân dịp UBND tỉnh Đồng Nai và UBND thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố các bộ Đơn giá xây dựng năm 2016 (do Công ty Bắc Nam (BNSC) là đơn vị tư vấn trực tiếp thực hiện); giá phần mềm Dự toán BNSC sẽ được giảm 20% trong 01 tháng (từ ngày 25/7/2016 đến 25/8/2016). Cụ thể:

Giá chính thức chưa giảm giá: 3.500.000 đồng/bộ. Giá sau khi giảm giá: 2.800.000 đồng/bộ (áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa).

20160620 Dnai XD 1 

20160620 Dnai XD 2

20160620 Dnai DVCI 1

20160620 Dnai DVCI 2

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký các quyết định:

-       Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

-       Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  - Phần Lắt đặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

-       Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  - Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

-       Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc công bố các bộ Đơn giá dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Những bộ đơn giá xây dựng này được tính toán thực hiện bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Phần mềm xây dựng Bắc Nam (BNSC) do Sở Xây dựng Đồng Nai chỉ định thầu. Hiệu lực áp dụng của các bộ đơn giá kể từ ngày 20/6/2016.

Hiện các bộ đơn giá đang trong quá trình in ấn và sẽ sớm được Công ty Bắc Nam bàn giao cho Sở Xây dựng. Trên cơ sở đó, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua các bộ đơn giá này sẽ được Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp.

Đối với các khách hàng đang sử dụng phần mềm Dự toán BNSC sẽ được cập nhật dữ liệu miễn phí sau khi Sở Xây dựng Đồng Nai phát hành rộng rãi các bộ đơn giá. Được biết, phần mềm Dự toán BNSC chính là công cụ tính toán ra các bộ Đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2016 này (cũng như bộ Đơn giá mới của thành phố Hồ Chí Minh; Bình Thuận; Ninh Thuận; Đắk Lắk; Kon Tum;…). Ngoài ra, đây cũng là phần mềm đang được Sở Xây dựng Đồng Nai, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh và hầu hết các Sở Xây dựng khu vực phía Nam tin dùng để thẩm định Dự toán theo quy định của Luật Xây dựng 2014.

Nhân dịp UBND tỉnh Đồng Nai và UBND thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố các bộ Đơn giá xây dựng năm 2016 (do Công ty Bắc Nam là đơn vị tư vấn trực tiếp thực hiện); giá phần mềm Dự toán BNSC sẽ được giảm 20% trong 01 tháng (từ ngày 25/7/2016 đến 25/8/2016).

 

Báo cáo Hội đồng thẩm định bộ Đơn giá tỉnh Bình Thuận, năm 2016

9h00 ngày 18/3/2016, tại Sở Xây dựng Bình Thuận đã diễn ra buổi họp báo cáo quá trình xây dựng các bộ Đơn giá XDCT (phần Xây dựng; phần Lắp đặt; phần Khảo sát; phần Sửa chữa) và các bộ Đơn giá dự toán Dịch vụ công ích đô thị. Tham dự buổi họp, có ông Xà Dương Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng; ông Trần Hữu Thành - Phó giám đốc Sở Xây dựng cũng như đại diện các Sở Xây dựng; Giao Thông; Tài Chính; Kế hoạch đầu tư; Lao động Thương binh xã hội,... là thành viên hội đồng. Đơn vị tư vấn lập các bộ Đơn giá là Công ty TNHH Phần mềm xây dựng Bắc Nam (BNSC).

Sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch hội đồng, giám đốc Sở Xây dựng Xà Dương Thắng, đơn vị tư vấn BNSC đã báo cáo hội đồng quá trình xây dựng các bộ Đơn giá từ căn cứ pháp lý, nội dung và phương pháp tính toán,... Trên cơ sở đó, lần lượt từng thành viên trong hội đồng đã đưa ra các ý kiến để đơn vị tư vấn giải trình. Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày với sự thống nhất của hội đồng, một số nội dung tồn tại sẽ được đơn vị tư vấn hoàn thiện để báo cáo hội đồng lần cuối trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

Xem thêm:

- Danh sách các Sở Xây dựng đang sử dụng phần mềm Dự toán BNSC để thẩm định dự toán theo quy định của Luật Xây dựng 2014

- Sở Xây dựng Bình Thuận thống nhất sử dụng phần mềm Dự toán BNSC để thẩm định dự toán theo quy định của Luật Xây dựng 2014

Một số hình ảnh buổi họp:

20160318 BinhThuan 1

Ông Xà Dương Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng

 20160318 BinhThuan 4

Ông Trần Hữu Thành - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

20160318 BinhThuan 3

Bà Cao Thị Sáu - Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp

20160318 BinhThuan 2

20160318 BinhThuan 5

Các thành viên Hội đồng trao đổi ý kiến

Bắc Nam hoàn thành lập các bộ Đơn giá XDCT & DVCI của tỉnh Kon Tum

 Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh Kon Tum đã ký một số quyết định về việc công bố các bộ Đơn giá XDCT (phần Xây dựng; phần Lắp đặt; phần Sửa chữa; phần Khảo sát;...) và các bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Những bộ đơn giá này được thực hiện bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Phần mềm xây dựng Bắc Nam (BNSC). Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Kon Tum sẽ phối hợp với BNSC để tổ chức buổi Hội thảo công bố, phổ biến và hướng dẫn sử dụng các bộ Đơn giá nêu trên cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sau Kon TumNinh Thuận và Đắk Lắk đã công bố, dự kiến trong thời gian tới sẽ có nhiều tỉnh khu vực phía Nam tiếp tục công bố các bộ Đơn giá XDCT mới do BNSC thực hiện. BNSC sẽ chủ động thông tin, cập nhật đến với tất cả khách hàng một cách NHANH NHẤT, ĐẦY ĐỦ NHẤT & CHÍNH XÁC NHẤT!

20160115 1 

20160115 2

 

Xem thêm:

- Bắc Nam hoàn thành bộ Đơn giá XDCT và DVCI của tỉnh Ninh Thuận 2015

- Bắc Nam hoàn thành bộ Đơn giá XDCT và DVCI của tỉnh Ninh Thuận 2015

- Danh sách các Sở Xây dựng khu vực phía Nam đang sử dụng phần mềm Dự toán BNSC để thẩm định dự toán theo quy định của Luật Xây dựng 2014

- Bắc Nam hoàn thành bộ Đơn giá XDCT và DVCI của tỉnh Đắk Lắk 2015

Sau hai tỉnh Ninh Thuận và Đắk Lắk đã công bố, dự kiến trong tháng 01/2016 sẽ có nhiều tỉnh khu vực phía Nam tiếp tục công bố các bộ Đơn giá mới do BNSC thực hiện. Công ty sẽ thông tin, cập nhật đến với tất cả khách hàng một cáchNHANH NHẤT, ĐẦY ĐỦ NHẤT & CHÍNH XÁC NHẤT!

 

SỞ XD NINH THUẬN: HỘI THẢO CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Đúng 08h00' ngày 05/01/2016, Sở Xây dựng Ninh Thuận đã tổ chức Hội thảo Công bố, phổ biến và hướng dẫn áp dụng các bộ Đơn giá xây dựng mới trên địa bàn tỉnh. Tham gia hội thảo, về phía lãnh đạo Sở Xây dựng có ông Hồ Ngọc Tiến (Phó giám đốc) và các ông,bà là Trưởng, phó Phòng Quản lý xây dựng; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng. Hơn 120 đại biểu tham dự hội thảo là đại diện của các Sở, ban, ngành và các tổ chức tư vấn, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Về phía đơn vị tư vấn, trực tiếp lập các bộ Đơn giá xây dựng mới nêu trên, có đại diện phòng Tư vấn Kinh tế xây dựng; phòng Chuyển giao phần mềm thuộc Công ty TNHH phần mềm xây dựng Bắc Nam (BNSC).

 2016 01 05 Nthuan 1

(Ông Lê Thanh Chinh - Trưởng phòng Quản lý xây dựng giới thiệu nội dung Hội thảo)

2016 01 05 Nthuan 3

(Ông Hồ Ngọc Tiến - Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Thuận phát biểu khai mạc)

Sau phần phát biểu khai mạc hội thảo của ông Hồ Ngọc Tiến, bà Nguyễn Thị Thu Trang (Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng) đã đọc các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố các bộ Đơn giá xây dựng mới, chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 25/12/2015.

2016 01 05 Nthuan 10

(Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng)

Hội thảo được tiếp tục với phần Thuyết minh tính toán và Hướng dẫn sử dụng các bộ Đơn giá xây dựng mới do đại diện phòng Tư vấn Kinh tế xây dựng (Công ty Bắc Nam - BNSC) trình bày. Theo đó, đơn giá nhân công xây dựng công trình được xác định theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD với mức lương đầu vào là 2.000.000 đ/tháng tương ứng với địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Mặt khác, đơn giá nhân công dịch vụ công ích đô thị được xác định theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH với mức lương cơ sở là 1.150.000 đ/tháng kèm theo một số khoản phụ cấp,…

2016 01 05 Nthuan 4

(Đại diện phòng Tư vấn Kinh tế xây dựng - BNSC)

2016 01 05 Nthuan 9

(Ông Nguyễn Hải Nguyên - Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng)

Sau phần hướng dẫn chuyển tiếp của ông Nguyễn Hải Nguyên (Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng), hội thảo đã dành thời lượng 60’ để Sở Xây dựng và Công ty Bắc Nam – BNSC giải đáp các tình huống đến từ các đại biểu tham dự liên quan đến các bộ Đơn giá xây dựng mới, liên quan đến phần mềm Dự toán BNSC.

2016 01 05 Nthuan 6

2016 01 05 Nthuan 2

Với kết quả của hội thảo có thể khẳng định, chất lượng công tác lập và quản lý chi phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ được nâng cao; thời gian được rút ngắn khi sử dụng thống nhất, đồng bộ phần mềm Dự toán BNSC. Đây là phần mềm được Công ty Bắc Nam – BNSC sử dụng để tính toán và hoàn thành các bộ Đơn giá xây dựng nêu trên. Đồng thời, Dự toán BNSC cũng là phần mềm duy nhất được Sở Xây dựng; các Sở chuyên ngành và các phòng Kinh tế hạ tầng; phòng Quản lý đô thị của huyện,thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tin dùng để thẩm định dự toán theo quy định của Luật Xây dựng 2014.

Hội thảo kết thúc vào lúc 11h00’ với kết quả thành công tốt đẹp.

Tính đến thời điểm này, phần mềm Dự toán BNSC của Công ty Bắc Nam đang được sử dụng rộng rãi, đồng bộ và có hiệu quả tại:

Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Phòng Khảo sát và thiết kế; Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng); Sở XD TP.HCM (Phòng Kinh tế XD; Phòng Thẩm định dự án; Phòng Quản lý chất lượng; Trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng); Sở XD Đồng Nai (Phòng QL HĐXD; Trung tâm Kiểm định XD; Trung tâm Quy hoạch); Sở XD Bà rịa Vũng tàu (Phòng Giám định; Phòng Hạ tầng; Trung tâm Kiểm định XD); Sở XD Long An (Phòng QL chất lượng; Trung tâm Kiểm định chất lượng XD; Trung tâm Quy hoạch xây dựng); Sở XD Tiền Giang (Phòng QL HĐXD; Phòng Kinh tế KH; Trung tâm Quy hoạch); Sở XD Bến Tre (Phòng Kỹ thuật XD; Phòng Kinh tế XD); Sở XD Vĩnh Long (Phòng QL HĐXD; Phòng Kinh tế TH); Sở XD Cần Thơ (Phòng QLXD); Sở XD Hậu Giang (Phòng QL HĐXD; Trung tâm Kiểm định); Sở XD Bình Thuận (Phòng QL HĐXD; Phòng Kinh tế TH; Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng); Sở XD Ninh Thuận (Phòng QLXD; Phòng QL Nhà; Phòng Hạ tầng); Sở XD Phú Yên (Phòng Kinh tế kỹ thuật); Sở Xây dựng Đà Nẵng (Phòng Kinh tế XD); Sở Xây dựng Bình Phước (Phòng Kinh tế và QLXD); Sở XD Đắk Lắk (Phòng Kinh tế XD & Phòng Giám định KT & Trung tâm Kiểm định XD); Sở XD Gia Lai (Phòng QL chất lượng); Sở XD Kontum (Phòng QL HĐXD); Sở XD Trà Vinh (Phòng QL HĐXD và chất lượng); Sở XD Cà Mau (Phòng Kinh tế XD); Sở XD Sóc Trăng (Phòng QL chất lượng và HĐXD); Sở XD An Giang (Phòng QL HĐXD; Phòng Kinh tế XD);... (xem chi tiết tại đây)

Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo:

2016 01 05 Nthuan 12 

 2016 01 05 Nthuan 14

 2016 01 05 Nthuan 15

 2016 01 05 Nthuan 13

 Thông tin liên quan:

- UBND tỉnh Đắk Lắk ký quyết định ban hành các bộ Đơn giá xây dựng mới, tháng 12/2015

- Kon Tum: Chuẩn bị ban hành các bộ Đơn giá xây dựng mới

- Đồng Nai: Chuẩn bị ban hành các bộ Đơn giá xây dựng mới

 

Tin HOT

Bắc Nam trên Facebook

Trang nội bộWebsite tham khảo

logo KTXD

 

cuc ban quyen tac gia

 

teamviewer

Liên kết Website

Thống kê truy cập

2737688
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tất cả
180
1063
1243
2737688

Đang Online:
0 thành viên
31 khách