190 700 2

Địa chỉ: 354/82A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại: 028.667.661.48 - 667.661.49    Fax: 028.3842.8164

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng:
028.667.661.48 - 667.661.49

Hotline: 0966.966.455

Rà soát, hoàn thiện Hệ thống Định mức và giá xây dựng

Ngày 16/11/2018, tại TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã chủ trì Hội nghị “Đánh giá kết quả rà soát hệ thống định mức xây dựng và dịch vụ công ích đô thị theo đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng”. Tham dự Hội nghị có đại diện của các Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào phía Nam; các Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, Viện Kinh tế Xây dựng...

20181119 1 

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh khẳng định: “Công tác rà soát hệ thống định mức và giá xây dựng đảm bảo yêu cầu tiến độ”.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cho biết: “Theo kế hoạch thực hiện Đề án Hoàn thiện định mức và giá xây dựng Ban Chỉ đạo Đề án đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các công việc của Đề án, đồng thời cũng nhận được sự quan tâm, hợp tác, nỗ lực triển khai thực hiện Đề án của các bộ, ngành, địa phương.

Đến nay, Đề án đã cơ bản thực hiện các nhiệm vụ, bám sát tiến độ đề ra như sau: Bộ Xây dựng đã tổ chức 02 Hội nghị khởi động Đề án tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng đã chủ trì nghiên cứu, dự thảo 02 Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định về chi tiết hợp đồng xây dựng, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 12/2018”. Về công tác rà soát hệ thống định mức, đơn giá: Ban Chỉ đạo Đề án đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tổ chức, cơ chế phối hợp và phương pháp thực hiện rà soát các định mức xây dựng; Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch rà soát các định mức đã công bố theo hướng dẫn tại Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018: đối với các đơn vị quản lý công trình xây dựng rà soát các định mức chuyên ngành, hiện đã có 2 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải có kế hoạch triển khai Đề án; UBND các tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà soát các định mức xây dựng đặc thù, định mức dịch vụ đô thị tại địa phương và đã có 30/63 địa phương có kế hoạch triển khai đề án, có 12/63 địa phương gửi kèm danh mục định mức rà soát kèm bản kế hoạch. Về xây dựng các phương pháp mới để xác định định mức, đơn giá nhằm đảm bảo quá trình lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và công trình đô thị theo nguyên tắc tính đúng tính đủ; phù hợp với kinh tế thị trường; đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế. Ban chỉ đạo cũng đã phối hợp và hợp tác, khảo sát kinh nghiệm của nước ngoài, đặc biệt là hợp tác tư vấn của tổ chức JICA Nhật Bản. Công tác triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị cũng được các đơn vị của Bộ Xây dựng đang triển khai tích cực.

Sau thời gần một năm triển khai, qua báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, cơ bản công tác rà soát định mức đảm bảo về yêu cầu tiến độ, nội dung rà soát, bước đầu khẳng định sự đúng đắn và hiệu quả mang lại của Đề án. Các định mức đã được các bộ, ngành, địa phương thống kê rà soát, bãi bỏ các định mức lạc hậu và sửa đổi, cập nhật các định mức phù hợp với công nghệ thi công tiên tiến, hiện đại, nâng suất cao; cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới. Bên cạnh những việc đã làm được, Thứ trưởng cũng thẳng thắn cho biết: “Nhiệm vụ rà soát vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, khả năng hoàn thành công tác rà soát hệ thống định mức trong năm 2018 còn là vấn đề thách thức do phải thực hiện khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, trong khi nguồn lực về con người còn hạn chế”. Vì vậy, với tinh thần cầu thị, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chia sẻ: “Ban chỉ đạo Đề án mong muốn được lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp xây dựng, các Ban quản lý dự án, các tổ chức, cá nhân quan tâm để triển khai Đề án đạt mục tiêu và yêu cầu kế hoạch đã đặt ra”.

 20181119 2

Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng đã nhận được sự quan tâm của các Sở, ngành và doanh nghiêp.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận theo đề tài “Phương pháp xác định định mức chi phí gián tiếp; phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng”. Và sau khi nghe đại diện Cục Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng báo cáo Kết quả triển khai Đề án và kết quả rà soát hệ thống định mức dự toán xây dựng và dịch vụ công ích, các đại biểu đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, những kiến nghị để thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Theo BĐT Bộ Xây dựng

Theo: http://kinhtexaydung.gov.vn/tin-tuc/cong-tac-ra-soat-he-thong-dinh-muc-va-gia-xay-dung-dam-bao-yeu-cau-tien-do.htm

Thông tư 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí Dịch vụ công ích đô thị

Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí Dịch vụ công ích đô thị. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ:

- Thu gom, vận chuyển chất thảo rắn sinh hoạt đô thị;

- Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

- Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị;

Một trong những điểm mới của Thông tư này là chi phí chung được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với chi phí nhân công trực tiếp, theo đó tỷ lệ phần trăm (%) phụ thuộc vào loại đô thị và loại dịch vụ công ích đô thị. Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xây dựng định mức đối với các công tác dịch vụ công ích đô thị của địa phương chưa có trong hệ thống định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố và thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi quyết định áp dụng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2018 và thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng.

Để tải file bấm tại đây.

P/s:  Ngoài lĩnh vực sản xuất phần mềm, Công ty TNHH Phần mềm xây dựng Bắc Nam (BNSC) còn là đơn vị tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong thời gian qua, Công ty Bắc Nam (BNSC) đã được các Sở Xây dựng khu vực phía Nam giao làm đơn đơn vị tư vấn trực tiếp xây dựng Định mức, lập Đơn giá và xác định Chỉ số giá xây dựng khu vực (trong đó có Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Bình Thuận; Ninh Thuận; Tây Ninh; Đắk Lắk; Gia Lai; KonTum;...). Xem thêm tại đây. 

chinh-phu

 

Thông tư 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí Dịch vụ công ích đô thị

 

 

 

 

Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí Dịch vụ công ích đô thị. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ:

- Thu gom, vận chuyển chất thảo rắn sinh hoạt đô thị;

- Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

- Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị;

Một trong những điểm mới của Thông tư này là chi phí chung được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với chi phí nhân công trực tiếp, theo đó tỷ lệ phần trăm (%) phụ thuộc vào loại đô thị và loại dịch vụ công ích đô thị. Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xây dựng định mức đối với các công tác dịch vụ công ích đô thị của địa phương chưa có trong hệ thống định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố và thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi quyết định áp dụng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2018 và thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng.

Để tải file bấm tại đây.

chinh-phu

 

 

 

 

Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (bao gồm định mức và giá dịch vụ đô thị) phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2018 hoàn thiện việc rà soát các định mức đã công bố theo hướng khắc phục các bất cập về thuyết minh áp dụng, công nghệ, ban hành bởi nhiều quyết định, bao gồm: Hệ thống định mức dự toán xây dựng và dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng công bố; Hệ thống định mức dự toán chuyên ngành, đặc thù do các Bộ chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố.

Đồng thời, hoàn thiện các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới phù hợp với kinh tế thị trường của Việt Nam và thông lệ quốc tế; sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị.

Mục tiêu đến năm 2021 và những năm tiếp theo là xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng theo phương pháp mới đã hoàn thiện; hướng dẫn, phổ biến các cơ chế, chính sách, các phương pháp lập định mức và giá xây dựng mới, các tập định mức và giá mới lập; đào tạo nâng cao năng lực của các chủ thể có liên quan đến xây dựng và quản lý hệ thống định mức và giá xây dựng; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng.

Theo định hướng, chuyển đổi cơ chế quản lý định mức và giá xây dựng từ nhà nước công bố để tham khảo sang nhà nước ban hành áp dụng và được phép thay đổi khi không phù hợp đối với dự án xây dựng và dịch vụ đô thị sử dụng vốn nhà nước, dự án PPP; đổi mới phương pháp xây dựng định mức; đổi mới phương pháp xác định giá xây dựng và các nội dung liên quan đến giá xây dựng; phân công, phân cấp xây dựng và quản lý hệ thống định mức và giá xây dựng theo hướng rõ ràng, minh bạch, rõ trách nhiệm; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị.

Cụ thể, về giá xây dựng, Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý giá xây dựng cho các dự án xây dựng và dịch vụ đô thị sử dụng vốn nhà nước, dự án PPP trên phạm vi cả nước. Bộ Xây dựng ban hành các phương pháp lập và quản lý giá xây dựng và dịch vụ đô thị. Bộ Xây dựng ban hành suất vốn đầu tư và giá tổng hợp bộ phận kết cấu công trình, chỉ số giá xây dựng, giá quy hoạch xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, giá xây dựng áp dụng chung trên phạm vi cả nước.

chinh-phu

Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành giá xây dựng chuyên ngành áp dụng cho ngành theo quy định và phương pháp do Bộ Xây dựng ban hành.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành giá xây dựng và dịch vụ đô thị áp dụng trên địa bàn địa phương theo quy định và phương pháp do Bộ Xây dựng ban hành.

Phương Nhi

Tin HOT

Bắc Nam trên Facebook

Trang nội bộWebsite tham khảo

logo KTXD

 

cuc ban quyen tac gia

 

teamviewer

Liên kết Website

Thống kê truy cập

2796079
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tất cả
144
920
4384
2796079

Đang Online:
0 thành viên
35 khách