Hoàn thành Bộ Đơn giá XDCT năm 2020 tỉnh Tây Ninh

Hoàn thành Bộ Đơn giá XDCT năm 2020 tỉnh Tây Ninh

Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 3072/QĐ-UBND (gọi tắt là Quyết định 3072) về việc Ban hành Bộ Đơn giá XDCT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đây là sản phẩm tư vấn do Sở Xây dựng Tây Ninh giao Công ty TNHH Phần mềm xây dựng Bắc Nam trực tiếp thực hiện. Công cụ tính toán là phần mềm DỰ TOÁN BNSC.

Bộ Đơn giá này bao gồm 06 quyển, cụ thể:

      - Đơn giá dự toán Xây dựng công trình

      - Đơn giá dự toán Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình

      - Đơn giá dự toán Khảo sát xây dựng công trình

      - Đơn giá dự toán Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

      - Đơn giá dự toán Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

      - Đơn giá dự toán Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ

Hiện tại, tất cả nội dung của Quyết định số 3072 đã có trong cơ sở dữ liệu phần mềm DỰ TOÁN BNSC và khách hàng chỉ cần sử dụng tính năng [Tải dữ liệu từ máy chủ] để tải và sử dụng

P/S: DỰ TOÁN BNSC là phần mềm đang được áp dụng rộng rãi, đồng bộ và có hiệu quả tại Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng (tại đây) và hầu hết các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Riêng tại Tây Ninh, ngoài các Sở chuyên ngành và các phòng Kinh tế Hạ tầng, phòng QLĐT của các huyện, thị, thành phố đang sử dụng DỰ TOÁN BNSC để thẩm định dự toán thì hầu hết các Ban QLDA chuyên ngành và khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng đang sử dụng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (tại đây).

 

DỰ TOÁN BNSC
  • Lập Dự toán; Giá dự thầu; Thanh Quyết toán; Đấu thầu qua mạng; Tự động Thẩm định file dự toán từ phần mềm khác;…
  • Tạo Định mức & Đơn giá riêng;
  • Tính Giá ca máy theo từng thời điểm;
  • Vận hành trên nền Excel và tương thích Windows 10; Phông chữ Unicode;
  • Dữ liệu phần mềm: Định mức và Đơn giá của các Tỉnh/thành là file Excel;
  • Tự động cập nhật, nâng cấp qua mạng;..
  • Và rất nhiều tiện ích và tính năng vượt trội, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng trải nghiệm và phục vụ công việc của Bạn.