Sóc Trăng: Công bố Đơn giá nhân công, giá ca máy các tháng trong năm 2023

- Ngày 12/12/2022, SXD tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 110/QĐ-SXD Về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; - Ngày 14/03/2023, SXD tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định...