Đồng Nai: Công bố Đơn giá nhân công, giá ca máy năm 2022

Ngày 23/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 218/QĐ-SXD Về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng; đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022,...