Kiên Giang: Quyết định 1586/QĐ-UBND Công bố Đơn giá nhân công XD, Giá ca máy năm...

Ngày 29/05/2024, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 1586/QĐ-UBND Về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang....