Ứng dụng phần mềm DỰ TOÁN BNSC tại Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng)

      Ngày 22/8/2018, Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) đã tiếp nhận và ứng dụng phần mềm DỰ TOÁN BNSC để phục vụ công tác thẩm định dự toán xây dựng. Về phía lãnh đạo có ông Hoàng...