TP. Hồ Chí Minh: Công bố Giá ca máy và Đơn giá nhân công XD năm 2022

Ngày 21/11/2022, Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD Về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn...