Bắc Nam Software

GIẢM 30% nhân dịp BNSC bàn giao Bộ Đơn khu vực TP.HCM được công bố theo Quyết định...

    Nhân dịp Công ty Bắc Nam (BNSC) hoàn thành việc tư vấn lập Bộ đơn giá XDCT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và được UBND TP. Hồ Chí Minh công bố tại Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 (xem thêm chi...

Bộ cài DỰ TOÁN BNSC (cập nhật đến ngày 01/3/2022)

DỰ TOÁN BNSC phiên bản 2020 liên tục được cập nhật, gồm một số nội dung sau: - Đã cập nhật Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; - Đã cập nhật đầy đủ nội dung các Thông tư của Bộ Xây dựng số: 11/2021/TT-BXD; 12/2021/TT-BXD;...

1.15 Cập nhật Nghị định 99/2021/NĐ-CP; Thông tư 27/2023/TT-BTC; Thông tư 28/2023/TT-BTC

Ngày 12/05/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2023/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; Ngày 12/05/2023, Bộ...

2.51 Lập Dự toán - Dự thầu xây dựng công trình

Lập Dự toán - Dự thầu xây dựng công trình theo các Thông tư 11/2021/TT-BXD; Thông tư 12/2021/TT-BXD; Thông tư 13/2021/TT-BXD;...

3.1 Thẩm định file Dự toán BNSC

Kiểm tra, đối chiếu các yếu tố về Định mức và đơn giá được lập trong file dự toán so với định mức và đơn giá công bố,...

Tổng hợp các bộ Đơn giá XDCT và DVCI; Đơn giá Nhân công, giá ca máy các tỉnh thành

 TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH & DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG, GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây...