BNSC tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lập, thẩm tra và thẩm định dự toán xây...

BNSC tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lập, thẩm tra và thẩm định dự toán xây dựng tại Sở Xây dựng tỉnh Long An

Lễ ký thỏa thuận hợp tác với Phân hiệu trường Đại học GTVT...

Lễ ký thỏa thuận hợp tác với Phân hiệu trường Đại học GTVT tại Tp. HCM

Hội thảo chuyên môn với Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng

Hội thảo chuyên môn với Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng

Công ty Bắc Nam tham gia Hội thảo khoa học tại Đại học...

Công ty Bắc Nam tham gia Hội thảo khoa học tại Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Lễ ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng xây dựng sô 2 (Bộ...

Lễ ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng xây dựng sô 2 (Bộ XD)

Hội thảo lần 2 tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO)

Hội thảo lần 2 tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO)

Tổ chức góp ý cho sản phẩm: PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ

Tổ chức góp ý cho sản phẩm: PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ