Sóc Trăng: Công bố Đơn giá nhân công, giá ca máy các tháng trong năm 2023

- Ngày 12/12/2022, SXD tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 110/QĐ-SXD Về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; - Ngày 14/03/2023, SXD tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định...

BNSC tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lập, thẩm tra...

BNSC tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lập, thẩm tra và thẩm định dự toán xây dựng tại Sở Xây dựng tỉnh Long An

Phối hợp với Sở Xây dựng Đắk Lắk tổ chức hướng dẫn Bộ Đơn...

Phối hợp với Sở Xây dựng Đắk Lắk tổ chức hướng dẫn Bộ Đơn giá XDCT năm 2023

Gia Lai: Công bố Bộ đơn giá xây dựng mới năm 2023

Gia Lai: Công bố Bộ đơn giá xây dựng mới năm 2023