Phú Yên: Quyết định 109 và 110/QĐ-SXD Công bố Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca...

Ngày 27/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 109/QĐ-SXD và Quyết định 110/QĐ-SXD. Về việc công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh...