Đào tạo nghiệp vụ Lập và Quản lý chi phí, Xác định giá gói thầu sửa chữa ô tô

08h30 ngày 14/11/2023, tại Phòng kỹ thuật Công ty TNHH Bá Thành đã diễn ra "Khóa đào tạo nghiệp vụ: Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Vận dụng lập và quản lý chi phí, Xác định giá...