2.1 Giới thiệu giao diện chính phần mềm

Giới thiệu giao diện chính phần mềm DỰ TOÁN BNSC phiên bản 2020

Video Hướng dẫn:


Giao diện chính của chương trình sau Khi khởi động chương trình

H.1 - Giao diện khi khởi động chương trình

Giao diện Ribbon:

« Ribbon là gì: Ribbon là một giao diện tập hợp các thanh công cụ được đặt trên các tab. Trong các phiên bản gần đây của bộ Office (từ 2007 trở lên), Microsoft Office đã chuyển toàn bộ các tính năng ra ngoài để giúp người dùng Excel cảm thấy thoải mái, ít thao tác hơn trong công việc, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

« Cũng chính vì vậy, nhằm mang đến sự hài lòng, DỰ TOÁN BNSC 2020 đã cung cấp cho người dùng dãy Ribbon. Với dãy Ribbon này, người dùng có thể trực tiếp thao tác các tính năng chính của chương trình một cách nhanh nhất.

 

1. Tab Dự toán: Là Tab chứa các tính năng chính của chương trình

H.2 - Dãy Ribbon Tab DỰ TOÁN

Công trình: Tạo công trình mới / Đổi tên công trình hạng mục / Mở tệp công trình / Lưu công trình / Thoát công trình.

Chạy mới các bảng biểu chính: Phân tích vật tư / Giá trị vật tư / Đơn giá chi tiết / Dự toán dự thầu.

Thay đổi dữ liệu Định mức- Đơn giá xây dựng công trình của từng địa phương / Cập nhật dữ liệu Định mức đơn giá của từng địa phương từ máy chủ về máy người dùng.

Cập nhật lại các thay đổi cho bảng biểu hiện tại sau khi thay đổi thêm bớt cho bảng trước đó / Cập nhật phương pháp tính toán cho bảng Tổng hợp kinh phí.

Hiện / Ẩn các trình tiện ích như: Tra cứu công việc / Thông tin công tác / Quản lý công tác và các Tiện ích chung.

Công tác: Thực hiện nhanh việc Sao chép / Xóa / Cắt / Dán / Chèn dòng / Nhân bản công tác trong quá trình thực hiện lập hồ sơ tại bảng Dự toán.

Thực hiện tính toán đầy và đủ các yếu tố cấu thành giá Vật liệu đến chân công trình: Tính Cước vận chuyển theo bảng cước địa phương / Tính Cước vận chuyển theo Định mức dự toán công bố theo Quyết định 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ xây dựng.

Thực hiện tính toán giá Nhân công xây dựng tại thời điểm lập hồ sơ: Cập nhật kịp thời các quy định mới về Mức lương cơ sở / Hệ số cấp bậc để tính lương.

Thực hiện tính toán giá Máy thiết bị thi công xây dựng tại thời điểm lập hồ sơ: Cập nhật kịp thời các quy định mới của các yếu tố cầu thành giá máy thiết bị thi công như: Nguyên giá / Các chi phí Khấu hao, Sửa chữa,… / Tiền lương lái máy / Nhiên liệu sử dụng.

2. Tab Tiện ích: Là Tab chứa các tính năng tiện ích bổ trợ cho Tab Dự toán.

H.3 - Dãy Ribbon Tab Tiện ích

Nâng cấp chuyển tiếp cho file dự toán phiên bản hiện tại: Tính năng này cho phép nâng cấp các file dự toán đã làm việc trước đây trên phiên bản củ chuyển sang làm việc tiếp tục trên phiên bản hiện tại (Bổ sung mẫu biểu, cách tính,…theo các văn bản quản lý ban hành)

Chuyển đổi font chữ: Cho phép chuyển đổi qua lại giữa các định dạng font chữ với nhau (Vni Windows – Unicode – TCVN3)

Gộp nhiều file/hạng mục dự toán: Cho phép gộp nhiều file dự toán thành một file dự toán với nhiều hạng mục tương ứng với từng hạng mục có trong từng file.

Chèn dòng: Cho phép chèn nhanh số dòng cần chèn trong bảng tính.

Tùy chọn Hiện / Ẩn nội dung bảng biểu: Người dùng có thể hiện / ẩn một số nội dung theo ý muốn tại các bảng biểu.

Kiểm tra bảng biểu: Trợ giúp người dùng trong việc kiểm tra kết quả làm việc trước khi xuất hồ sơ, tiện ích này sẻ đưa ra khuyến cáo để hồ sơ dự toán có tính chuẩn xác hơn.

Tính toán lại bảng biểu: Tính toán lại diễn giải tại bảng Dự toán, liên kết công thức tại bảng Phân tích, chi phí vận chuyển, ca máy…

Chuyển đổi Tiên lượng/Diễn giải: Cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa cách tính diễn giải và tiên lượng (Dài/Rộng/Cao) tại bảng Dự toán, Click chuột vào biểu tượng để thay đổi cách tính cho phù hợp.

Bóc tách vật tư trong dự toán: Giúp người sử dụng thực hiện bóc tách vật tư theo các tiêu chí thép, điện, nước vật tư ốp lát theo danh mục mà người dùng đưa vào.

Thêm hệ số công việc: Cho phép người dùng thêm hệ số Vật liệu/ Nhân công/ Máy thi công của một công việc hoặc một nhóm công việc.

Chuyển đổi cấp phối vữa: Cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa cấp phối vữa xi măng PC40, PC30, PCB40, PCB30 độ sụt, mô đun độ lớn của cát trong vữa cho các công tác đã phân tích mà không cần phải phân tích lại.

Đánh lại số thứ tự: Chương trình sẻ tự động đánh lại số thứ tự của các đầu việc trong bảng Dự toán, Phân tích vật tư, Giá trị vật tư,…

Chuyển đổi công thức bảng Dự toán: Cho phép chuyển đổi nhanh công thức, giá trị giữa kiểu diễn giải và tiên lượng tại bảng Dự toán.

Tổng hợp khối lượng vật tư vận chuyển: Cho phép tổng hợp khối lượng các vật tư dùng để tính toán vận chuyển lên cao, bốc xếp, vận chuyển ngang trong công trình.

Thay đổi nhóm nhân công: Cho phép thiết đặt nhóm nhân công, thay đổi nhóm nhân công và phương pháp tính nâng công.

Thiết đặt kiểu dự toán: Cho phép thiết đặt kiểu dự toán (Xây dựng công trình, Khảo sát xây dựng, Dịch vụ công ích) cho hạng mục, nhóm công việc trên file dự toán.

Phân tách công việc tại bảng Dự toán: Cho phép phân tách công việc tại bảng Dự toán theo một số tiêu chí (Nhóm nhân công, Bộ đơn giá, Bộ Định mức,…)

Lưu định mức người dùng: Cho phép lưu định mức, đơn giá mà người dùng tự tạo trong quá trình làm việc tại các bảng Phân tích vật tư và Đơn giá chi tiết để sử dụng cho lần sau.

Lưu thông số tính giá ca máy: Cho phép người sử dụng lưu thông số tính toán giá máy thi công (Nguyên giá, các chi phí khấu hao, sửa chữa, chi phí khác,…) để tính toán giá ca máy cho các lần sau bằng các thông số đã lưu.

Gộp công việc, nhóm công việc: Cho phép gộp nhiều công việc nhỏ thành công việc lớn với đầy đủ hao phí định mức, đơn giá như các đơn giá thành phần.

Đồng bộ bảng phân tích vật tư: Đồng bộ bảng phân tích vật tư với bảng dự toán để sử dụng lại dữ liệu phân tích vật tư cũ của công trình đã phân tích.

Phân tích giá vữa: Cho phép phân tích vữa thành các thành phần chi chiết trong vữa và tính giá vữa cho các công tác có sử dụng vữa.

Thêm chi phí vào bảng Đơn giá chi tiết: Cho phép người dùng thực hiện thêm/ thay đổi cách tính của các thành phần chi phí tại bảng Đơn giá chi tiết.

Chuyển đơn giá sang bảng Dự toán: Cho phép chuyển đơn giá Vật liệu, Nhân công, Máy thi công đã chiết tính tại bảng Đơn giá chi tiết sang bảng Dự toán.

3. Tab Các tùy chọn: Lựa chọn phương pháp tính toán cho công trình / cách tính toán của từng bảng biểu.

H.4 - Dãy Ribbon Tab Các tùy chọn

Phương pháp tính toán các thành phần chi phí: Tùy chọn việc thiết đặt phương pháp tính toán các thành phần chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí tư vấn, chi phí khác, dự phòng,…

Cài đặt tìm kiếm thông minh: Cho phép thiết đặt các ký tự để tìm kiếm nhanh nhất khi tra cứu mã hiệu đơn giá, vật tư.

Cài đặt danh mục: Cho phép người dùng cài đặt danh mục, mẫu biểu (Template), các danh mục (thép, điện, nước,…)

Thiết đặt số tròn số sau dấy phẩy của phần diễn giải khối lượng tại bảng Dự toán.

Tùy chọn các bảng tính: Tùy chọn, thay đổi cách tính toán các thành phần trong từng bảng biểu.

Tối ưu hóa khung nhìn: Các tùy chọn liên quan đến việc tối ưu hóa, tự động điều chỉnh bảng điều khiển.

Tùy chọn chung: Tùy chọn việc hiện/ẩn Ribbon, Font chữ và các tùy chọn khác.

4. Tab Dự thầu – Thanh/Quyết toán: Lập Dự toán dự thầu theo mẫu Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT và Triển khai phụ lục 3a cho hồ sơ Thanh/Quyết toán.

H.5 - Dãy Ribbon Tab Dự thầu – Thanh/Quyết toán

Loại hợp đồng: Lựa chọn loại hợp đồng ứng với kiểu hồ sơ dự thầu.

Tính toán mới các bảng biểu Đơn giá chi tiết gói thầu và Tổng hợp giá dự thầu.

Phương pháp Thanh Quyết toán: Cho phép người dùng lựa chọn phương pháp thanh quyết toán cho phù hợp với thời điểm hiện tại.

Quản lý nghiệm thu giai đoạn: Tạo mới giai đoạn nghiệm thu và quản lý khối lượng nghiệm thu theo giai đoạn.

Kết xuất khối lượng nghiệm thu giai đoạn vào bảng Quản lý khối lượng nghiệm thu theo giai đoạn.

Quản lý tạm ứng của Chủ đầu tư theo tiến độ.

Kết xuất khối lượng, đơn giá vào phụ lục 3a để thanh quyết toán hồ sơ.

5. Tab Thẩm định dự toán: Kiểm tra các yếu tố Định mức – Đơn giá file dự toán đã lập so với dự liệu Định mức – Đơn giá các tỉnh thành.

H.6 - Dãy Ribbon Tab Thẩm định DỰ TOÁN

Thẩm định file dự toán thuộc chuẩn Dự toán BNSC: Thẩm định / Xuất báo cáo thẩm định / Cập nhật kết quả thẩm định.

Chọn kiểu phần mềm Thẩm định: Cho phép người dùng chọn các phần mềm phù hợp với file dự toán cần thẩm định.

Chuyển đổi dữ liệu Thẩm định: Chương trình sẻ tự động chuyển đổi các mẫu biểu thẩm định từ các phần mềm khác về chuẩn của phần mềm Dự toán BNSC để người dùng tiến hành thẩm định.

Chọn dữ liệu Định mức và Đơn giá cần Thẩm định

Thẩm định file dự toán khác: Thẩm định / Xuất báo cáo thẩm định / Cập nhật kết quả thẩm định

Định nghĩa danh sách vật tư: Cho phép người dùng tùy chỉnh / thay đổi danh sách các vật tư thẩm định thông minh

Bảng điều khiển chuyển đổi dữ liệu: Hiện/ẩn bảng điều khiển chuyển đổi dữ liệu thẩm định

Cài đặt chuyển đổi dữ liệu: Chuyển đổi, xử lý các biểu mẫu thẩm định, tham chiếu các thông số chuyển đổi

Lựa chọn nội dung Thẩm định ở các bảng biểu cần thẩm định

6 Tab Trợ giúp: Hệ thống hỗ trợ: Các bài viết hướng dẫn Cài đặt, Sử dụng, Thẩm định, Video clip hướng dẫn, và các ứng dụng hỗ trợ khác.

H.7 - Dãy Ribbon Tab Trợ giúp

H.8 - Trợ giúp phần mềm

7. Tiện ích thu gọn: Người dùng có thể dùng Tiện tích thu gọn để tăng không gian màn hình làm việc tốt hơn

H.8 – Tiện tích thu gọn

 

Mọi vướng mắc, góp ý quý Khách hàng liên hệ ngay Tel/Zalo: 0981.75.75.27 / 0948.75.75.27 Khắc Tiệp Bắc Nam để được hỗ trợ kịp thời và cung cấp mọi thông tin về DỰ TOÁN BNSC, nhận mức giá ưu đãi nhất khi Bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm.

DỰ TOÁN BNSC
  • Lập Dự toán; Giá dự thầu; Thanh Quyết toán; Đấu thầu qua mạng; Tự động Thẩm định file dự toán từ phần mềm khác;…
  • Tạo Định mức & Đơn giá riêng;
  • Tính Giá ca máy theo từng thời điểm;
  • Vận hành trên nền Excel và tương thích Windows 10; Phông chữ Unicode;
  • Dữ liệu phần mềm: Định mức và Đơn giá của các Tỉnh/thành là file Excel;
  • Tự động cập nhật, nâng cấp qua mạng;..
  • Và rất nhiều tiện ích và tính năng vượt trội, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng trải nghiệm và phục vụ công việc của Bạn.