Tổng hợp các bộ Đơn giá XDCT và DVCI; Đơn giá Nhân công, giá ca máy các tỉnh thành

 TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH & DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

 ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG, GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Ban hành định mức xây dựng;

Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

STT
Tỉnh
Năm
Quyết định / Văn bản công bố
Đơn giá XDCT Đơn giá DVCI Đơn giá NC Đơn giá MTC
1 Hồ Chí Minh 2023 2966/QĐ-UBND ngày 21/07/2023 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022
2 Vũng Tàu 2022 3005/QĐ-UBND ngày 27/09/2022 157/QĐ-SXD ngày 28/9/2021 158/QĐ-SXD ngày 28/9/2021
3 Bình Dương 2023 5720/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 69/QĐ-SXD ngày 11/5/2023
4 Bình Phước 2023 875/QĐ-UBND ngày 26/05/2023 874/QĐ-UBND ngày 26/05/2023 1061/QĐ-SXD ngày 19/4/2023 1061/QĐ-SXD ngày 19/4/2023
5 Đồng Nai 2022 36;37;38;39;40/QĐ-UBND ngày 20/09/2022 218/QĐ-SXD ngày 23/11/2022 218/QĐ-SXD ngày 23/11/2022
6 Tây Ninh 2022 169/QĐ-SXD ngày 130/12/2022 168/QĐ-SXD ngày 130/12/2022
7 Long An 2022 319/QĐ-SXD ngày 19/07/2022 319/QĐ-SXD ngày 19/07/2022
8 Tiền Giang 2022 3670/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 468/QĐ-SXD ngày 23/12/2022 469/QĐ-SXD ngày 23/12/2022
9 Bến Tre 2022 2906/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 2003/QĐ-UBND ngày 07/09/2022 2088/QĐ-UBND ngày 15/09/2022
10 Trà Vinh 2023 175/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 242/QĐ-SXD ngày 05/10/2023 243/QĐ-SXD ngày 05/10/2023
11 Vĩnh Long 2023 166/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 167/QĐ-SXD ngày 30/12/2022
12 Cần Thơ 2021 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021
13 Bạc Liêu 2023 48/QĐ-UBND ngày 10/1/2023 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022
14 Sóc Trăng 2023 110/QĐ-SXD ngày 12/12/2022 111/QĐ-SXD ngày 15/11/2023
15 Hậu Giang 2023 2092/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 2150/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 116/QĐ-SXD ngày 31/07/2023 116/QĐ-SXD ngày 31/07/2023
16 Đồng Tháp 2023 514/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 514/QĐ-SXD ngày 30/12/2022
17 An Giang 2022 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 3061/QĐ-SXD ngày 19/12/2022 3061/QĐ-SXD ngày 19/12/2022
18 Kiên Giang 2021 3023 đến 3027/QĐ-UBND ngày 08/12/2021
19 Cà Mau 2022 258/QĐ-SXD ngày 28/08/2022 258/QĐ-SXD ngày 28/08/2022
20 Đắk Nông 2023 778/SXD-KT&QLHĐXD ngày 09/5/2023 820/SXD-KT&QLHĐXD ngày 15/05/2023
21 Đắk Lắk 2023 03/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022
22 Lâm Đồng 2023 2190/QĐ-UBND 21/11/2022; 1614/QĐ-UBND 18/8/2023 22/2023/QĐ-UBND ngày 8/3/2023 06/QĐ-SXD ngày 12/01/2023 07/QĐ-SXD ngày 12/01/2023
23 Kon Tum 2023 52/SXD-QLXD ngày 11/01/2023 52/SXD-QLXD ngày 11/01/2023
24 Gia Lai 2023 38/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 300/QĐ-UBND ngày 08/06/2023 40/SXD-QLXD ngày 10/01/2022 40/SXD-QLXD ngày 10/01/2022
25 Bình Thuận 2022 283/QĐ-SXD ngày 31/11/2022 284/QĐ-SXD ngày 31/11/2022
26 Ninh Thuận 2023 30/2022/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 38/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 3882/QĐ-SXD ngày 13/10/2021 3882/QĐ-SXD ngày 13/10/2021
27 Phú Yên 2023 395/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 109/QĐ-SXD ngày 27/11/2022 110/QĐ-SXD ngày 27/11/2023
28 Bình Định 2023 3654/UBND-KT ngày 07/06/2023 3655/UBND-KT ngày 07/06/2023
29 Khánh Hòa 2022 3044/SXD-QLCL ngày 23/09/2022 3044/SXD-QLCL ngày 23/09/2022
30 Đà Nẵng 2022 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 3201/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 3200/QĐ-UBND ngày 13/12/2022
31 Quảng Nam 2021 210/QĐ-SXD ngày 21/12/2021 213/QĐ-SXD ngày 21/12/2021
32 Quảng Ngãi 2022 1406/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 990/QĐ-UBND ngày 18/10/2021
33 Thừa Thiên Huế 2023 3265/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 218/QĐ-UBND ngày 17/1/2023
34 Quảng Trị 2022 996/QĐ-UBND ngày 12/04/2022 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021
35 Quảng Bình 2022 01/QĐ-SXD ngày 03/01/2023 02/QĐ-SXD ngày 03/01/2023
36 Hà Tĩnh 2023 1994/QĐ-UBND ngày 28/09/2022 151/QĐ-SXD ngày 1/8/2023 91/QĐ-SXD ngày 24/6/2022
37 Nghệ An 2021 3925/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 DGXDCT 4799/QĐ-SXD ngày 23/12/2021
38 Thanh Hóa 2022 4272/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 223/QĐ-SXD ngày 11/01/2022 727/QĐ-SXD ngày 26/01/2022
39 Hà Nội 2022 377;378;380;381/QĐ-UBND 2022 934/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 935/QĐ-SXD ngày 30/12/2022
40 Hà Nam 2022 1698/QĐ-UBND ngày 08/09/2022 1698/QĐ-UBND ngày 08/09/2022
41 Bắc Ninh 2021 549/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 391/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 486/QĐ-UBND ngày 26/11/2021
42 Hải Phòng 2022 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 117/QĐ-SXD ngày 24/03/2022 156/QĐ-SXD ngày 13/5/2022
43 Hải Dương 2023 114/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 1689/SXD-QLN ngày 03/11/2021
44 Hưng Yên 2023 68/QĐ-SXD ngày 28/06/2023 69/QĐ-SXD ngày 28/06/2023
45 Nam Định 2022 1232/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 65/QĐ-SXD ngày 28/4/2022 67/QĐ-SXD ngày 29/4/2022
46 Thái Bình 2023 29/QĐ-SXD ngày 13/01/2023 30/QĐ-SXD ngày 13/01/2023
47 Vĩnh Phúc 2023 1037/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 948/SXD-KTVLXD ngày 24/03/2023 1053/SXD-KTVLXD ngày 30/03/2023
48 Ninh Bình 2022 1044/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 2053/QĐ-SXD ngày 02/08/2022 2370/QĐ-SXD ngày 26/08/2022
49 Bắc Kạn 2021 2688/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 1960/SXD-KTXD ngày 15/10/2021
50 Cao Bằng 2021 2578/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 1899/QĐ-UBND ngày 04/10/2021
51 Bắc Giang 2022 1338/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 388/QĐ-SXD ngày 26/12/2022 399/QĐ-SXD ngày 29/12/2022
52 Tuyên Quang 2023 128/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 03/QĐ-SXD ngày 04/01/2023 04/QĐ-SXD ngày 04/01/2023
53 Lạng Sơn 2023 11/QĐ-SXD ngày 10/01/2023 12/QĐ-SXD ngày 15/01/2023
54 Hà Giang 2022 45/QĐ-UBND ngày 11/1/2022 285/QĐ-SXD ngày 02/12/2022 117/QĐ-SXD ngày 01/11/2021
55 Phú Thọ 2022 2629/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 84/QĐ-SXD ngày 01/06/2022 90/QĐ-SXD ngày 22/06/2022
56 Thái Nguyên 2023 256/QĐ-UBND ngày 22/03/2023 161/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 162/QĐ-SXD ngày 15/9/2022
57 Quảng Ninh 2022 4684/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 5073/QĐ-SXD ngày 29/12/2022 5074/QĐ-SXD ngày 29/12/2022
58 Điện Biên 2023 1117/QĐ-SXD ngày 19/6/2023 1135/QĐ-SXD ngày 20/6/2023
59 Hòa Bình 2023 981/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 153/QĐ-SXD ngày 04/10/20223 168/QĐ-SXD ngày 30/10/20223
60 Lai Châu 2022 81/QĐ-SXD ngày 16/09/2022 82/QĐ-SXD ngày 20/09/2022
61 Sơn La 2022 2574/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 3298/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 1220/QĐ-UBND ngày 17/06/2022
62 Yên Bái 2023 1005/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 02/QĐ-SXD ngày 10/01/2023 11/QĐ-SXD ngày 12/01/2023
63 Lào Cai 2023 305/QĐ-UBND ngày 29/1/2021 350/QĐ-SGTVTXD ngày 10/8/2023 232/QĐ-SGTVTXD ngày 27/04/2022

Xem thêm: Tổng hợp một số Định mức chuyên nghành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Đến thời điểm hiện tại BNSC đã cập nhật đầy đủ các nội dung đơn giá nói trên, Qúy khách hàng đang sử dụng DỰ TOÁN BNSC tải trực tiếp trên phần mềm [TẢI DỮ LIỆU TỪ MÁY CHỦ] để sử dụng.

P/S: Được biết đến thời điểm hiện tại Phần mềm DỰ TOÁN BNSC đang được áp dụng rộng rãi, đồng bộ và có hiệu quả tại hầu hết Sở Xây dựng và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn các tỉnh thành (xem thêm tại đây).

Mọi vướng mắc, góp ý Qúy vị trao đổi ngay Tel/Zalo: 0981.75.75.27 / 0948.75.75.27 Khắc Tiệp Bắc Nam để được hỗ trợ kịp thời và cung cấp mọi thông tin về DỰ TOÁN BNSC, nhận mức giá ưu đãi nhất khi Bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm.

DỰ TOÁN BNSC
  • Lập Dự toán; Giá dự thầu; Thanh Quyết toán; Đấu thầu qua mạng; Tự động Thẩm định file dự toán từ phần mềm khác;…
  • Tạo Định mức & Đơn giá riêng;
  • Tính Giá ca máy theo từng thời điểm;
  • Vận hành trên nền Excel và tương thích Windows 10; Phông chữ Unicode;
  • Dữ liệu phần mềm: Định mức và Đơn giá của các Tỉnh/thành là file Excel;
  • Tự động cập nhật, nâng cấp qua mạng;..
  • Và rất nhiều tiện ích và tính năng vượt trội, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng trải nghiệm và phục vụ công việc của Bạn.