Khắc Tiệp Bắc Nam

Khắc Tiệp Bắc Nam

Nhìn thấy lần cuối: 2 ngày trước

Thành viên từ 9 Thg 3, 2021 tiepnk@bacnam.com.vn

Đang theo dõi (0)

Người theo dõi (0)

Sử dụng

2.68 Lấy dữ liệu từ file Dự toán khác để chạy tiếp hồ sơ...

Lấy dữ liệu từ bảng dự toán của file dự toán khác để chạy tiếp hồ sơ

Sử dụng

2.69 Lấy dữ liệu từ file Dự toán khác để chạy tiếp hồ sơ...

Lấy dữ liệu từ bảng Dự toán và Phân tích vật tư của file dự toán khác để chạy tiếp hồ sơ

Sử dụng

2.70 Tính chi phí dự phòng cho gói thầu TCXD

Tính chi phí dự phòng cho gói thầu thi công xây dựng, phát sinh và biến động giá theo thời gian

Cài đặt

1.6 Xử lý Virus Kaspersky Internet Security 2020 khi cài...

Bài viết sau sẻ giúp các bạn loại bỏ sự kiểm soát của phần mềm Virus Kaspersky đối với Phần mềm

Sử dụng

2.71 Lưu thông số tính toán ca máy thiết bị thi công

Hướng dẫn tính năng Lưu thông số tính toán Ca máy thi công do người dùng tự tạo riêng để ứng dụng chạy cho những lần sau

Cài đặt

1.7 Xử lý Virus Microsoft Security Essentials khi cài đặt

Bài viết sau sẻ giúp các bạn loại bỏ sự kiểm soát của phần mềm Microsoft Security Essentials đối với Phần mềm

Cài đặt

1.8 Xử lý tường lửa Win10 Windows Defender khi cài đặt

Bài viết sau sẻ giúp các bạn loại bỏ sự kiểm soát của phần mềm Windows Defender đối với Phần mềm

Sử dụng

2.75 Tính chi phí vận chuyển theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Chiết tính phần chi phí vận chuyển của vật liệu từ nơi mua đến chân công trình theo Định mức Dự toán XDCT ban hành kèm theo Thông...

Cài đặt

1.9 Xử lý Virus Avast khi cài đặt

Bài viết sau sẻ giúp các bạn loại bỏ sự kiểm soát của phần mềm Virus Avast đối với Phần mềm

Sử dụng

2.77 Xác định đơn giá nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

Hướng dẫn Xác định đơn giá nhân công các bậc còn lại dựa trên bậc bình quân (3,5/7) theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

Sử dụng

2.76 Tính chi phí vận chuyển theo Thông tư 12/2021/TT-BXD

Chiết tính phần chi phí vận chuyển của vật liệu từ nơi mua đến chân công trình theo Định mức Dự toán XDCT ban hành kèm theo Thông...

Cài đặt

1.10 Xử lý Virus NEGS.XLS của Excel

Hiện tại có một số máy Excel bị lỗi do Virus NEGS.XLS làm ảnh hướng đến quá trình khởi tạo của Phần mềm

Cài đặt

1.11 Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5

Cài đặt bộ thư viện hỗ trợ lập trình .NET Framework 3.5

Cài đặt

1.16 Xử lý Virus Trend Micro

Bài viết sau sẻ giúp các bạn loại bỏ sự kiểm soát của phần mềm Virus Trend Micro đối với Phần mềm DỰ TOÁN BNSC

Cài đặt

1.12 Lỗi HRESULT 0xc8000222 không cho cài đặt .net Framework...

Dự toán BNSC 2020 yêu cầu máy cấu hình tối thiểu phải được cài đặt Microsoft Net FrameWork 4.0

Tình huống khác

4.1 Không tạo mới được công trình, Kích hoạt Add-in 'Dutoan...

Một số máy gặp tình trạng chương trình yêu cầu “Kích hoạt chế độ cho phép khởi động cùng Excel của Addin Dutoan BNSC” hoặc không tạo...