2.56 Hướng dẫn xác định Chi phí chung trên DỰ TOÁN BNSC

Tại phụ lục III: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng):

1.1. Nội dung chi phí chung, gồm:

a) Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp là chi phí quản lý của doanh nghiệp được phân bổ cho công trình, gồm các chi phí: lương cho ban điều hành; lương cho người lao động; chi trả trợ cấp mất việc; chi phí phúc lợi; chi phí bảo trì văn phòng và các phương tiện; chi phí tiện ích văn phòng; chi phí thông tin liên lạc và đi lại; chi phí sử dụng tiện ích điện, nước; chi phí nghiên cứu và phát triển; chi phí quảng cáo; chi phí xã hội; chi phí tặng, biếu, từ thiện; chi phí thuê đất, văn phòng và chỗ ở; chi phí khấu hao; khấu hao chi phí nghiên cứu thử nghiệm; khấu hao chi phí phát triển; thuế, lệ phí, phí theo quy định; bảo hiểm tổn thất; chi phí bảo đảm hợp đồng; một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp.

b) Chi phí điều hành sản xuất tại công trường là toàn bộ chi phí cho bộ máy quản lý của doanh nghiệp tại công trường, gồm các chi phí: chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường, chi phí quản lý lao động; chi phí điện nước tại công trường; chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; chi phí kiểm định an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; lương và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên tại văn phòng hiện trường;...

c) Chi phí người sử dụng lao động phải nộp cho người lao động theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, bảo hiểm khác…).

1.2. Xác định chi phí chung

1.2.1. Chi phí chung theo chi phí trực tiếp

Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng. Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt hướng dẫn tại Bảng 3.1 Phụ lục này.

 a) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có nhiều loại công trình thì định mức tỷ lệ (%) chi phí chung trong dự toán xây dựng được xác định theo loại công trình tương ứng với chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt.

b) Đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì định mức tỷ lệ chi phí chung trong chi phí xây dựng được xác định theo quy định tại cột [3] Bảng 3.1 tương ứng với loại công trình.

c) Khi xác định tổng mức đầu tư của dự án theo phương pháp từ khối lượng tính theo thiết kế cơ sở, thì chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt tại Bảng 3.1 là chi phí xây dựng trước thuế được xác định hoặc ước tính trong sơ bộ/dự kiến tổng mức đầu tư được duyệt; hoặc là giá trị sơ bộ/dự kiến tổng mức đầu tư trước thuế (đối với trường hợp không xác định được cụ thể chi phí xây dựng).

d) Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình phải tự tổ chức khai thác và sản xuất các loại vật liệu đất, đá, cát sỏi để phục vụ thi công xây dựng công trình thì chi phí chung trong dự toán xác định giá vật liệu bằng tỷ lệ 2,5% trên chi phí nhân công và chi phí máy thi công.

1.2.2. Xác định chi phí chung theo chi phí nhân công

Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của chi phí xây dựng, lắp đặt của công trình theo hướng dẫn tại Bảng 3.2 Phụ lục này.

1.2.3. Đối với các công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, trên biển và hải đảo thì định mức tỷ lệ chi phí chung quy định tại Bảng 3.1 và Bảng 3.2 được điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 tùy điều kiện cụ thể của công trình.

=> Như vậy chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ tại bảng 3.1 và 3.2 (Thông tư 11/2021/TT-BXD) như trên tương ứng với 2 trường hợp như sau:

TH1: Chi phí chung theo chi phí trực tiếp

TH2: Chi phí chung theo chi phí nhân công

Công trình dân dụng

Công trình dân dụng (tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hoá)

Công trình công nghiệp

Công trình công nghiệp (đường hầm thủy điện, hầm lò)

Công trình giao thông

Công trình giao thông (hầm giao thông)

Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công trình hạ tầng kỹ thuật

Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (đường hầm)

Công tác duy tu sửa chữa đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hệ thống báo hiệu hàng hải và đường thủy nội địa

Công tác đào, đắp đất công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn hoàn toàn bằng thủ công

Lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng; xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp; thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

 

Áp dụng trên DỰ TOÁN BNSC xác định chi phí chung:

- Ngay khi bạn tạo công trình mới (Tại Tab Dự toán > Công trình > Tạo công trình mới) > Tại hộp thoại “Tạo công trình mới” hiện ra có đầy đủ các tùy chọn tính toán cho phần chi phí chung như hình H.3 dưới:

H.3 – Hộp thoại “Tạo công trình mới”

 

Œ √ 1 Theo chi phí trực tiếp: Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng.

 √ 2 Theo nhân công: Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của chi phí xây dựng, lắp đặt của công trình.

Ž √ 3 Nhập trực tiếp hệ số: Trường hợp người dùng muốn nhập trực tiếp hệ số tỷ lệ tùy ý (Không theo tỷ lệ nội suy của phần mềm tại Sheet TM)

 √ 4 Nội suy định mức chi phí: Trường hợp người dùng muốn sử dụng định mức tỷ lệ nội suy của phần mềm tại Sheet TM theo Bảng 3.1 và 3.2 tương ứng với Loại công trình và Chi phí xây dựng trước thuế trong “Bảng tổng hợp kinh phí”.

 √ 5 Theo tổng các hạng mục: Trường hợp dự toán người dùng lập nhiều hạng mục trên cùng một file dự toán > Vậy khi tích chọn nội dung này tức giá trị Chi phí xây dựng trước thuế dùng để nội suy lấy theo tổng cộng Chi phí xây dựng trước thuế của các hạng mục và ngược lại.

 

⇒ Vậy nên trong quá trình lập dự toán, tùy thuộc vào nhu cầu mà các bạn chọn các tùy chọn trên: Nội suy hay Tự nhập/ Tính theo Chi phí trực tiếp hay Nhân công > để có cách tính, định mức tỷ lệ phù hợp với công trình đang lập.

⇒ Thông thường phần tùy chọn tính toán của chi phí chung được người lập chọn ngay từ lúc đầu tạo công trình mới > Nếu trường hợp hồ sơ đã chạy đến các bảng cuối cùng mà bạn muốn thay đổi lại các tính cho Chi phí chung > Thì bạn tiến hành đổi tên công trình/hạng mục để thay đổi (Tại Tab Dự toán > Công trình > Đổi tên công trình/hạng mục > Thay đổi tùy chọn tính toán > chọn Đống ý)

 

Lưu ý: Trường hợp chọn Nhập trực tiếp hệ số:

- Bạn tiến hành nhập hệ số tỷ lệ tại Sheet Config của file dự toán tương ứng từng hạng mục như hình H.4 dưới

H.4 – Sheet Config của file dự toán

- Thay đổi tùy chọn: Người dùng tự nhập chi phí xây dựng trước thuế (Tab Các tùy chọn > Bảng tổng hợp kinh phí > Chọn Người dùng tự nhập) như hình H.5 dưới > Để phần mềm không tự nội suy khi cập nhật các bảng biểu.

H.5 – Tùy chọn của dự toán

Mọi vướng mắc, góp ý Qúy vị trao đổi ngay Tel/Zalo: 0981.75.75.27 / 0948.75.75.27 Khắc Tiệp Bắc Nam để được hỗ trợ kịp thời và cung cấp mọi thông tin về DỰ TOÁN BNSC, nhận mức giá ưu đãi nhất khi Bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm.

DỰ TOÁN BNSC
  • Lập Dự toán; Giá dự thầu; Thanh Quyết toán; Đấu thầu qua mạng; Tự động Thẩm định file dự toán từ phần mềm khác;…
  • Tạo Định mức & Đơn giá riêng;
  • Tính Giá ca máy theo từng thời điểm;
  • Vận hành trên nền Excel và tương thích Windows 10; Phông chữ Unicode;
  • Dữ liệu phần mềm: Định mức và Đơn giá của các Tỉnh/thành là file Excel;
  • Tự động cập nhật, nâng cấp qua mạng;..
  • Và rất nhiều tiện ích và tính năng vượt trội, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng trải nghiệm và phục vụ công việc của Bạn.