Long An: Hướng dẫn 621/SXD-QLXD triển khai, hướng dẫn thực hiện bộ giá dịch dịch vụ công ích đô thị

Ngày 28/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Long An đã có Hướng dẫn số 621/SXD-QLXD Về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện bộ giá dịch dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định số 12573/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Long An.

Một số nội dung đáng chú ý:

1. Cở sở lập dự toán công ích đô thị gồm có các Nghị định, Thông tư sau:
- Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
- Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
- Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động thương binh xã hội Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.

2. Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Long An:
Kèm theo Quyết định số 12573/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Long An (Đính kèm bộ đơn giá).

3. Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị có nội dung theo quy định như sau:
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 14/2017/TT-BXD quy định về nội dung dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị bao gồm các khoản sau:

- Hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công:
1;
- Chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu);
- Chi phí nhân công;
- Chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công;
- Chi phí quản lý chung, lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Tổng hợp dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư 14/2017/TT-BXD, cụ thể như sau:

Hướng dẫn Lập Dự toán - Xác định giá dự thầu DVCI trên DỰ TOÁN BNSC


Thông tin thêm:

1. Sở Xây dựng tỉnh Long An sử dụng DỰ TOÁN BNSC trong việc hàng ngày để "THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN". Với tính năng này, phần mềm Dự toán BNSC hoàn toàn kiểm tra và phát hiện có hay không việc áp dụng sai Định mức hoặc sai Đơn giá so với quy định (nếu phát hiện sai, phần mềm sẽ báo cáo sự chênh lệch về khối lượng hao phí của xi măng, sắt thép,... so với Định mức của Nhà nước hoặc sai lệch về Đơn giá so với quy định của địa phương;...) giúp rút ngắn được thời gian thẩm tra, thẩm định hồ sơ, nâng cao chất lượng, chính xác và nhanh chóng (Xem thêm)

2. DỰ TOÁN BNSC là công cụ tính toán, xác định các Bộ đơn giá XDCT và DVCI; Đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng để SXD trình UBND công bố tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (như: TP.Hồ Chí Minh; Đắk Lắk; Ninh Thuận; ...). Những Bộ Đơn giá này do Sở Xây dựng chỉ định Công ty Bắc Nam (BNSC) là đơn vị tư vấn thực hiện. Khách hàng sử dụng phần mềm DỰ TOÁN BNSC sẽ được cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi các Bộ Đơn giá trên chính thức được công bố.

3. DỰ TOÁN BNSC luôn cập nhật đầy đủ và kịp thời các Bộ đơn giá XDCT; DVCI và Đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng trên toàn Quốc (Xem tại đây). Các Nghị định và Thông tư liên quan đến quản lý chi phí ĐTXDCT. Đây là phần mềm đang được áp dụng rộng rãi, phổ biến và có hiệu quả tại Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) và hầu hết các tỉnh, thành khu vực phía Nam (tại đây)

[Tải PDF Hướng dẫn 621/SXD-QLXD Long An tại đây]

Thông tin chi tiết Qúy khách hàng liên hệ Tel: 028.667.661.48 - Zalo/Tel: 0981.75.75.27 / 0948.75.75.27 Mr. Khắc Tiệp Bắc Nam

BẮC NAM HOÀN THÀNH VÀ BÀN GIAO CÁC BỘ ĐƠN GIÁ XDCT 
  • Đắk Lắk: Hội nghị tập huấn Đơn giá XDCT năm 2023 (chi tiết)
  • Đồng Nai: Công bố bộ Đơn giá XDCT năm 2022 (chi tiết)
  • Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố bộ Đơn giá XDCT năm 2022 (chi tiết)
  • Ninh Thuận: Công bố các bộ Đơn giá XDCT 2022 tỉnh  (chi tiết)
  • Cần Thơ: Công bố bộ Đơn giá XDCT năm 2021 (chi tiết)
  • Đắk Lắk và Bình Thuận: Ban hành các bộ Đơn giá XDCT năm 2021 (chi tiết)
  • Đồng Nai: Công bố các bộ Đơn giá XDCT năm 2021 (chi tiết)
  • Hồ Chí Minh: Công bố các bộ Đơn giá XDCT (chi tiết)
  • Tây Ninh: Công bố các bộ Đơn giá XDCT (chi tiết)
  • Kon Tum: Hội nghị tập huấn phổ biến các bộ Đơn giá XDCT và DVCI (tại đây)