SXD ĐỒNG NAI: Hướng dẫn số 5044/SXD-QLXD sử dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy năm 2023

Ngày 25/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã ký Văn bản số 5044/SXD-QLXD. Về việc hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng; đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 được công bố kèm theo Quyết định 268/QĐ-SXD ngày 21/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai (Xem chi tiết)

Cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 21/12/2023 (ngày quyết định nêu trên có hiệu lực), dự toán các công trình xây dựng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thì chủ đầu tư thực hiện lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quyết định nêu trên.

2. Đối với các công trình xây dựng đã lập dự toán chi phí theo định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng; Quyết đinh số 218/QĐ-SXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022, các Quyết định ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh năm 2022, giá vật tư theo công bố của Sở Xây dựng và đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo kết quả thẩm định dự toán thì không phải thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Quyết định nêu trên. Chủ đầu tư tự thực hiện việc cập nhật giá nhân công xây dựng, đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng của dự toán gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết (Điểm a, Khoản 2, điều 35, Luật đấu thầu ngày 26/11/2013 và Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng). Trường hợp cập nhật làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã phê duyệt, thì việc thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh, dự toán xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định.


Hiện tại [DỰ TOÁN BNSC] đã cập nhật dữ liệu các bộ đơn giá nói trên, Các bạn tải dữ liệu DongNai_XDCT_2023 trực tiếp trên phần mềm [TẢI DỮ LIỆU TỪ MÁY CHỦ] để sử dụng.

(Hình ảnh minh họa tải dữ liệu trên DỰ TOÁN BNSC: Nhập tên tỉnh cần tải > chọn data mới nhất để tải về máy)


Thông tin thêm:

1. Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sử dụng DỰ TOÁN BNSC trong việc hàng ngày để "THẨM ĐỊNH ĐỊNH MỨC & ĐƠN GIÁ". Với tính năng này, phần mềm Dự toán BNSC hoàn toàn kiểm tra và phát hiện có hay không việc áp dụng sai Định mức hoặc sai Đơn giá so với quy định (nếu phát hiện sai, phần mềm sẽ báo cáo sự chênh lệch về khối lượng hao phí của xi măng, sắt thép,... so với Định mức của Nhà nước hoặc sai lệch về Đơn giá so với quy định của địa phương;...) giúp rút ngắn được thời gian thẩm tra, thẩm định hồ sơ, nâng cao chất lượng, chính xác và nhanh chóng (Xem thêm)

2. DỰ TOÁN BNSC là công cụ tính toán, xác định các Bộ đơn giá XDCT và DVCI; Đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng để SXD trình UBND công bố tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (như: TP.Hồ Chí Minh; Đắk Lắk; Ninh Thuận; ...). Những Bộ Đơn giá này do Sở Xây dựng chỉ định Công ty Bắc Nam (BNSC) là đơn vị tư vấn thực hiện. Khách hàng sử dụng phần mềm DỰ TOÁN BNSC sẽ được cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi các Bộ Đơn giá trên chính thức được công bố.

3. DỰ TOÁN BNSC luôn cập nhật đầy đủ và kịp thời các Bộ đơn giá XDCT; DVCI và Đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng trên toàn Quốc (Xem tại đây). Các Nghị định và Thông tư liên quan đến quản lý chi phí ĐTXDCT. Đây là phần mềm đang được áp dụng rộng rãi, phổ biến và có hiệu quả tại Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) và hầu hết các tỉnh, thành khu vực phía Nam (tại đây)

Một số hình ảnh họp giữa Sở Xây dựng và Công ty Bắc Nam:


[Bấm vào đây để tải file Pdf nội dung 5044/SXD-QLXD]

BẮC NAM HOÀN THÀNH VÀ BÀN GIAO CÁC BỘ ĐƠN GIÁ XDCT 
 • Hố Chí Minh: Công bố bộ Đơn giá XDCT năm 2023 (chi tiết)
 • Đắk Lắk: Công bố bộ Đơn giá XDCT năm 2023 (chi tiết)
 • Đồng Nai: Công bố bộ Đơn giá XDCT năm 2022 (chi tiết)
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố bộ Đơn giá XDCT năm 2022 (chi tiết)
 • Ninh Thuận: Công bố các bộ Đơn giá XDCT 2022 tỉnh  (chi tiết)
 • Cần Thơ: Công bố bộ Đơn giá XDCT năm 2021 (chi tiết)
 • Đắk Lắk và Bình Thuận: Ban hành các bộ Đơn giá XDCT năm 2021 (chi tiết)
 • Đồng Nai: Công bố các bộ Đơn giá XDCT năm 2021 (chi tiết)
 • Hồ Chí Minh: Công bố các bộ Đơn giá XDCT (chi tiết)
 • Tây Ninh: Công bố các bộ Đơn giá XDCT (chi tiết)
 • Kon Tum: Hội nghị tập huấn phổ biến các bộ Đơn giá XDCT và DVCI (tại đây)