4.10 Không gõ được Tiếng Việt khi chạy Dự toán

Một số máy gặp tình trạng không gõ được Tiếng Việt khi sử dụng phần mềm, cần kích hoạt Unikey chạy bằng Admin.

Sau khi cài đặt thành công phần mềm DỰ TOÁN BNSC 2O2O, một số máy gặp tình trạng không gõ được Tiếng Việt khi sử dụng phần mềm. Nguyên nhân và cách khắc phục cụ thể như sau:

Nguyên nhân: Khi khởi động phần mềm Dự toán BNSC 2020, Bản Excel trên máy được khởi động cùng phần mềm bằng quyền Admin, Còn ứng dụng Unikey trên máy lại không được kích hoạt trên quyền Admin nên xảy ra tình trạng không gõ được Tiếng Việt dù Unikey vẫn đang hoạt động bình thường.

Khắc phục: Để đảm bảo trường hợp này không xảy ra thì các bạn tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Thoát và gỡ bỏ bản Unikey hiện hữu đang dùng trên máy.

- Click chuột phải vào biểu tượng Unikey đang thường trú ở Thanh Taskbar > Chọn Kết thúc (Exit) (H.1)

H.1- Thoát ứng dụng Unikey đang hoạt động

 
- Sau khi thoát Unikey > Bạn tiến hành gỡ / xóa bản Unikey hiện hữu trên máy (H.2)

H.2- Gỡ ứng dụng Unikey

Bước 2: Thiết lập cho ứng dụng Unikey chạy trên quyền Admin.

-  Vào Ổ C/Unikey > Click chuột phải vào Icon UkiKeyNT > Chọn Properties (H.3)

H.3- Thiết lập cho ứng dụng Unikey chạy bằng quyền Admin

- Tại hộp thoại UniKeyNT Properties hiện ra > Chọn Tab Compatibility >Chọn Change settings for all users (H.4)

 H.4- Hộp thoại UniKeyNT Properties

- Đánh dấu kiểm (ü) vào mục Run this program as an administrator tại hộp thoại hiện ra > Rồi chọn Apply và OK  2 lần để lưu và thoát các hộp thoại UniKeyNT Properties (H.5)

 H.5- Hộp thoại UniKeyNT Properties

Bước 3: Khởi động Unikey bằng quyền Admin.

- Tại Ổ C/Unikey > Click chuột phải vào Icon UkiKeyNT >Chọn Run as administrator (H.6)

H.6- Khởi động Unikey bằng quyền Admin

- Thiết lập cài đặt Unikey và cho phép Khởi động cùng Windows để không phải kích hoạt lại khi khởi động máy tính (H.7)

 H.7- Hộp thoại Unikey

-  Sau khi chọn đồng ý tại Hộp thoại Unikey > Thì dưới đáy màn hình tại Thanh Taskbar sẻ xuất hiện biểu tượng Unikey, và đang ở chữ V màu đỏ là đang kích hoạt chế độ gõ Tiếng Việt (H.8)

 H.8- Unikey được kích hoạt

Ø Lúc này trên máy tính bạn đã được lích hoạt bộ gõ Unikey – Administrator và tạo đường dẫn tại Start Menu của Windows (H.9)

H.9 – Icon Unikey trên Start menu của Window 10

- Khởi động phần mềm và gõ Tiếng Việt bình thường.

------------End------------

Mọi vướng mắc phát sinh bạn liên hệ ngay Công ty Bắc Nam để được hỗ trợ kịp thời.

Chúc các bạn thành công!